Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11642

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38-40.) részére oktatásban használt 72 db mikroszkóp éves karbantartása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11642

Ajánlattételi határidő: 2021. július 02 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 3 évig tartó időtartamra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap 3.docx
MIKROSZKÓP SPECIFIKÁCIÓ SZTE Anatómia mellékletek.xls


További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

A beszerzés ismertetése:

 

„SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.) részére oktatásban használt 72 db mikroszkóp éves karbantartása+ alkalomszerűen felmerülő javítás”, az alábbiak szerint:

 

Javítási feladatok

készülék teljes lencserendszerének szétszerelése, tisztítása, összeszerelése, gombásodás elleni védelem biztosításával

optikák beállításának ellenőrzése speciális gyári optikai berendezéssel

mozgató mechanikák, fogaslécek, fogaskerekek, csapágyazások tisztítása, kenése, zsírozása, gyári paraméterek alapján, szükség szerinti pótlás eredeti gyári alkatrészekkel

fényforrás átvizsgálása, ellenőrzése, hálózati kábel ellenőrzése, szükség szerinti pótlás eredeti gyári alkatrészekkel

készülék beállítása, ellenőrzése, működéspróbája gyári sztenderdek szerint.

 

Karbantartási feladatokkészülék teljes lencserendszerének szétszerelése, tisztítása, összeszerelése, gombásodás elleni védelem biztosításával

optikák beállításának ellenőrzése speciális gyári optikai berendezéssel

mozgató mechanikák, fogaslécek, fogaskerekek, csapágyazások tisztítása, beállítása gyári paraméterek alapján,

fényforrás átvizsgálása, ellenőrzése, hálózati kábel ellenőrzése,

készülék beállítása, ellenőrzése, működéspróbája gyári sztenderdek szerint.


A mikroszkópok megtekinthetőek a SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.) , Csókásiné Tóth-Kása Matild ügyintézővel történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: +36-62-545-877)


Szerződéses feltételek:

  • Megrendelő részéről felmerült 72 db mikroszkóp rendszeres éves karbantartása és az eseti megrendelésre történő javítás
  • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
  • Javításnál a rezsióradíjon felül felszámíthatja a beépítendő alkatrész díját, melynek díjáról a javítás megkezdése előtt egyeztetnie kell a Megrendelővel árajánlat formájában. Csak az árajánlat Megrendelő általi elfogadását követően kezdhető meg a javítás.
  • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 72 órán (3 munkanapon) belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a meghibásodott eszköz biztonságos elszállításáról.
  • Vállalkozó köteles a karbantartás díjat, az eseti javítás rezsióradíjat, és az eseti javítás kiszállási díjat a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
  • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett javítási és karbantartási feladatok ellátására.

 

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes tételére megadott bruttó egységárak és súlyszámok alapján számított súlyozott bruttó mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólapon is kérjük megadni.

 

A karbantartás díjának tartalmaznia kell a kiszállás díját is.

 

A karbantartási díjként megadott árnak tartalmazni kell a szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi költséget, amely előre tervezhető, és amely az ajánlattevő szakmai előrelátása alapján tervezhető.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó az éves karbantartásról teljesítésigazolást követően évente 1 alkalommal számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 

Vállalkozó a szükséges eseti javítás elvégzését és a beépített anyagot, alkatrészt a munkalapon köteles leigazoltatni a Megrendelő megbízott képviselőjével. A munkalap képezi az esetenként megrendelt javítási számla alapbizonylatát. A Megrendelő által igazolt teljesítést követően, az eseti megrendelés alapján történő javításra (esetenként) benyújtott számla ellenében a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki a számlák összegét.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

(6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.)

 

Feladatellátás helye:

SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

(6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.)

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Csókásiné Tóth-Kása Matild, ügyintéző SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, tel: +36-62-545-877

email: csokasine.toth-kasa.matild@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Apokromát Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 300 000,-Ft+ÁFA