Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11559

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Konténeres motorfékpad tűzvédelmi és robbanásvédelmi szakvélemény készítése”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11559

Ajánlattételi határidő: 2021. május 28 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. 10. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx


További információk:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) „Konténeres motorfékpad tűzvédelmi és robbanásvédelmi szakvélemény készítése” , az alábbiak szerint

 

A konténeres motorfékpad tűzvédelmi és robbanásvédelmi szakvéleménye, amely tartalmazza az alábbi elemzéseket:

1. robbanásvédelem szakvélemény:

  • motortesztpadi konténerben kialakítandó légtechnikai berendezés és benzines üzemanyag ellátás átvizsgálása
  • zónabesorolás
  • elszívó, vészelszívó rendszer paramétereinek meghatározása
  • elektrosztatikai kockázatértékelés

2. tűzvédelemi szakvélemény:

  • hatósági egyeztetés
  • üzemeléssel kapcsolatos biztonsági előírások, használati szabályok kidolgozása

Alkalmassági feltételek: Ajánlattevő rendelkezzen érvényes építési tűzvédelmi szakértői engedéllyel és érvényes robbanásvédelmi tűzvédelmi szakértői engedéllyel.

 

  • Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja ajánlatába az építési tűzvédelmi szakértői engedélyét és az érvényes robbanásvédelmi tűzvédelmi szakértői engedélyét.

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a „Konténeres motorfékpad tűzvédelmi és robbanásvédelmi szakvélemény készítésére” a szakmai megfelelősség esetén mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési feltételek:

A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.


Pályázat címe, megnevezése:


A projekt száma:

TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program (NKFIH-1279-2/2020. azonosító szám)

A projekt címe, megnevezése:

Fotonika és lézerkutatás

Témaszám: 2939 0T208/74


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.


Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Huszár helga tudományos munkatárs, tudományos munkatárs SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36-06-62-544-519

email: hhelga@titan.physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Safety 2010 Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 160 000,-Ft+ÁFA