Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11421

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Rehabilitációs szolgáltatás
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11421

Ajánlattételi határidő: 2021. április 16 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított kettő éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2 kt.docx


További információk:

A beszerzés ismertetése: Rehabilitációs szolgáltatás látássérült hallgatók képzésben való részvételének biztosítása céljából

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Szolgáltatás tárgya: rehabilitációs szaktanácsadás

Időszak: szerződéskötéstől számított kettő éves időtartam

 

Összes óraszám: 480 óra


Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság szükségét érzi annak, hogy rehabilitációs támogatást adjon az SZTE fogyatékossággal élő hallgatóinak, köztük a látássérülteknek. A látássérült hallgatók személyes önállóságának javítása, az egyetem szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása alapvető feladat. E feladat ellátását látássérültek rehabilitációs szakemberének bevonásával tudjuk megoldani. A megromlott látásteljesítmény mellett a hallgató mobilitásában akadályozott, így a kurzusokon, gyakorlaton való személyes részvétele csak személyre szabott szolgáltatás mellett biztosítható. A tananyaghoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása területén szükséges azon segédeszközökkel, informatikai megoldásokkal kapcsolatos tanácsadás, így elkerülve a képzésből való lemorzsolódás lehetőségét. A szolgáltatás biztosításával a következő célok valósulnak meg:

- látássérült hallgatók személyes önállóságának javítása

- az egyetem szolgáltatásaihoz való egyenlő esély hozzáférés biztosítása

- látássérült hallgatók lemorzsolódásának csökkentése

 

Több év átlagában az egyetemen tanuló látássérült hallgatók száma hozzávetőleg 12-15 fő, akik közül vak személy általában 5 fő. Tapasztalataink szerint az év közben teljesítést illetően megfigyelhetőek időbeli eltérések, de az éves átlagban a szolgáltatás teljesítése az alábbi összetételben indokolt:

Általános szakértői tevékenység havi átlagban 2 óra

Tájékozódás és közlekedés 6 óra/hó

Akadálymentesítés 4 óra/hó

Mindennapos tevékenységek 4 óra/hó

Funkcionális látástréning 2 óra/hó

Személyi segítők és oktatók támogatása 2 óra/hó

A szolgáltatás iránti igényhez való alkalmazkodást illetően a szakértői tevékenységet végző személytől maximális rugalmasságot várunk el, mind térben, mind időben, mind a szolgáltatás szakmai összetételét illetően. Összesen tehát átlagosan havi 20 óra, éves szinten 240 óra.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:


  • Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt személy rendelkezzen(ek) - gyógypedagógus, látássérültek gyógypedagógiája szakos vagy látássérült személyek elemi rehabilitációs végzettséggel
  • Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a gyógypedagógus, látássérültek gyógypedagógiája szakos vagy látássérült személyek elemi rehabilitációs végzettséget igazoló oklevél másolatát.

 

  • Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembere rendelkezzen - legalább 5 éves szakmai tapasztalattal látássérült személyek elemi rehabilitációja területén, illetve legalább 3 év látássérült hallgatók képzésben való részvételének támogatása területén
  • Igazolás módja: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát, amelyben tüntesse fel az 5 éves szakmai tapasztalatot látássérült személyek elemi rehabilitációja területén, illetve 3 év látássérült hallgatók képzésben való részvételének támogatása területén .Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a megadott bruttó óradíjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges rehabilitációs szolgáltatások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

A vállalkozó a rehabilitációs szolgáltatás költségeiről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére.

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

(SZTE-EÉTK)

6722 Szeged, Honvéd tér 6.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Nagygyörgy Éva egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 3 840 000,-Ft+ÁFA