Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11251

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: LSM 7MP 2 foton konfokális mikroszkóprendszer javítása és bővítése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11251

Ajánlattételi határidő: 2021. február 01 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 1 hónap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) LSM 7MP 2 foton konfokális mikroszkóprendszer javítása, és bővítése.

(Gyári szám: 2404000186/ 3345000285)

 

A szolgáltatás tartalma:

 • A konfokális mikroszkóprendeszer javítása az alábbiakat tartalmazza (témaszám:1922 1C191):
 • Mikroszkópváz belső optikai elemek ellenőrzése, tükrök, prizmák tisztítása, szükség esetén cseréje
 • Belső fényútváltó motorok cseréje
 • Electromechanikus fényzárak ellenőrzése, cseréje
 • Lézer becsatoló fényút felújítása, lézertükrök cseréje
 • Lézerbiztonsági felülvizsgálat.
 • Szkennelőfej felújítása, X-Y galvoszkennerek cseréje, bemérése, kalibrációja,
 • NDD detektorok bemérése, PMT moculok cseréje.
 • Dikroikus tükrök cseréje, LBF760, BSMP 760
 • Realtimecontroller elektronikai javítása

 

- A konfokális mikroszkóprendeszer eszközbővítése az alábbiakat tartalmazza (témaszám: 2939 OT207/65):

-Kísérleti kamra és elektróda rendszer megépítése.

 • Fizetési határidő: max. 2021.05.31. (pályázati zárás miatt)

 

Vállalkozó köteles az elvégzett javításra 24 hónap garanciát vállalni.

 

 Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó köteles biztosítani az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét Megrendelő részére.
 • Vállalkozó a teljesítése során végzett karbantartási, javítási feladatokért teljes körű jótállást vállal az adott teljesítéstől számított 24 hónap időtartamra, a beépített alkatrészekre a számlán feltüntetett időtartamig, de minimum 24 hónap teljeskörű jótállást vállal. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 5. napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi


Kapcsolattartó: Tóth Éva asszisztens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, tel: +36-62-543-979 ; e-mail: totheva@bio.u-szeged.hu

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.


Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott (mikroszkóprendszer javítására, bővítésére) bruttó összegét fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

6726 Szeged, Közép fasor 52. IV. emelet. 404.


Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

6726 Szeged, Közép fasor 52. IV. emelet.


Pályázat címe, megnevezése:


Pályázati forrás:

 • 1. TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program 2020 Terápiás célú fejlesztés csoport, Transzlációs medicina projekt

Témaszám: 2939 0T207/65 FIKP

 

 • 2. Allen Brain pályázat

Témaszám: 1922 1C191 NIH-Allen Brain

Az emberi agysejtek multimodális atlasza

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 6 hónap időszakban legalább 1 db konfokális v. ahhoz hasonló komplexitású mikroszkóprendszer javításáról .

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tóth Éva, laboratóriumi asszisztens SZTE TTIK Biológia Intézet Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, tel: +36 (62) 343-979, +36 (62) 544-000/3979, +36 (62) 546-354, +36 (62) 544-000/6354
+36 (62) 544-851, +36 (62) 544-000/4851

email: totheva@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Skytech Bt.
Nyertes ajánlati ár: 14 845 000,-Ft+ÁFA