Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11221

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek mérési eredményeinek ellenőrző vizsgálata eseti megrendelés alapján”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11221

Ajánlattételi határidő: 2021. január 22 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 2021. 06. 30-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap (002).docx


További információk:

Szerződéses időszak: A szerződéskötés időpontjától számított 2021. 06. 30-ig.

 

A szolgáltatási tevékenység ismertetése:

 

„A gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek mérési eredményeinek ellenőrző vizsgálata eseti megrendelés alapján”, az alábbiak szerint

 

Specifikáció a „gépjármű- kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek mérési eredményeinek ellenőrző vizsgálata feladathoz”.

Az ellenőrző vizsgálatok során a görgős fékpadi mérések eredményeit az alábbi pontossággal kell megadni: megtett távolság [m]: a mért érték +-1%-a, a gáznemű károsanyag kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-5%-a, a szilárd részecske kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-5%-a, a CO2 kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-3%-a.

 • A szerződés keretösszege: nettó 1.574.000,- Ft/szerződéskötéstől számított 2021. 06-30. Megrendelő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke meghaladja a nettó 1.574.000,- Ft-os keretösszeget. Amennyiben a szerződéses időszak lejártát megelőzően a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke eléri a keretösszeget a szerződés automatikusan megszűnik.
 • Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni az ellenőrző vizsgálatok során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, mely anyagok alkatrészek, részegységek költségéről előzetesen köteles egyeztetni a Megrendelő képviselőjével. Továbbá vállalkozó jogosult az óradíj idejének megállapítása során figyelembe venni a vizsgálatra történő felkészülés (részecske minták előkészítése, tömegmérése), a vizsgálati jármű és a vizsgálandó rendszer próbapadra történő fel és leszerelésének és a vizsgálat zárulta utáni tevékenységek (minták és mérések kiértékelése, vizsgálati jegyzőkönyvek készítése) idejét is.

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó köteles biztosítani az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét Megrendelő részére.
 • Megrendelő az eseti megrendelés alapján elvégzendő szolgáltatásokhoz szükséges információkat, előzetes elvárásokat elektronikus formában bocsátja Vállalkozó részére.
 • Hibás teljesítésnek számít, ha a Vállalkozó által elvégzett ellenőrző mérések eredményei nem teljesítik a fentebb megadott műszaki specifikációt. A hibás teljesítést Vállalkozó azonnal köteles javítani. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó kétszer hibásan teljesít.
 • Vállalkozó köteles a szolgáltatás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Megrendelő vállalja, hogy a vizsgálat lefolytatásához felhasznált két kerék meghajtású jármű kikapcsolható vagy kiiktatható ABS/ASR/ESP rendszerekkel rendelkezik és, hogy a vizsgálatokhoz megfelelő műszaki állapotban van.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő rendelkezzen 5 éves szakmai tapasztalattal a kipufogógáz komponensek görgős fékpadon történő mérése területén.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fenti 5 éves szakmai tapasztalatnak.

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

 

Ajánlatkérő „a gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek mérési eredményeinek ellenőrző vizsgálata eseti megrendelés alapján”, rezsióradíjára (bruttó Ft/óra) megadott bruttó egységárakat fogja értékelni a bírálat során.

 

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó minden egyes megrendelés teljesítését követően, teljesítésigazolás után számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó az ellenőrző vizsgálatra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott óradíja alapján az egyes ellenőrző vizsgálatok tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. Az ellenőrző vizsgálatok tényleges időtartama a teljesítésigazolásban kerül rögzítésre. Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni az ellenőrző vizsgálatok során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, melyek költségéről előzetesen köteles egyeztetni (hivatalos árajánlat formájában) Megrendelő képviselőjével.

 

 • a számlák legkésőbb 2021.06.30-án kerüljenek kiállításra és kézbesítésre,
 • a pályázat pénzügyi teljesítésének határideje: 2021. 07. 31.

 

Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program (NKFIH-1279-2/2020. azonosító szám)

A projekt címe, megnevezése:

Fotonika és lézerkutatás

Témaszám: 2939 0T208/71

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

a vállalkozónak az ellenőrző mérések elvégzéséhez szükséges mérőeszközökkel felszerelt görgős fékpadja. (SZTE feladata a mérendő autót és a kalibrálandó fotoakusztikus rendszert a mérés helyszínére eljuttatni.)


Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

 Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Prof. Dr. Bozóki Zoltán, egyetemi tanár SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-006

email: zbozoki@physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 574 000,-Ft+ÁFA