Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11312

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Weboldal és azon e-learning platform létrehozása és folyamatos frissítése a projekt végéig az SZTE ÁOK Sebészeti Klinika és az SZTE ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika részére a ROHUNOVATION (ROHU400) projekt keretében
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11312

Ajánlattételi határidő: 2021. február 25 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 45 nap/folyamatos frissítés/karbantartás – tervezetten a projekt záró időpontjáig, amely 2022.06.30. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabbodik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Teljesítési határidők:


1. Weboldal létrehozása és folyamatos frissítése/karbantartása

 

1.1 Weboldal létrehozása – szerződéskötéstől számított 45 nap

 

1.2 Weboldal folyamatos frissítése/karbantartása – tervezetten a projekt záró időpontjáig, amely 2022.06.30. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabbodik.

2. E-learning platform létrehozása és folyamatos frissítése/karbantartása

 

2.1 E-learning platform létrehozása – szerződéskötéstől számított 45 nap

 

2.2. E-learning platform folyamatos frissítése/karbantartása – tervezetten a projekt záró időpontjáig, amely 2022.06.30. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabodik.

 

Amennyiben az Ajánlattevő - annak ellenére, hogy saját maga is el tudná látni a feladatot - alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában köteles jelezni. Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Minden esetben szükséges ajánlatkérő részére megadni a bevonni kívánt alvállalkozóval kötendő szerződés tartalmát, összegét és kifizetési feltételeit.

 

Kérjük, hogy a mellékelt részletes leírásnak megfelelően nyújtsa be ajánlatát.

 

Teljesítés helye: SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx
Részletes leírás.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden költségre.


További információk:

Az SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


Fizetési mód:

 

1.1 Vállalkozó az ajánlati ár 50%-áról határidőre történő teljesítés (szerződéskötéstől számított 45 nap) után, teljesítésigazolást követően 1 db részszámlát nyújthat be, mely számlát az SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

1.2 Vállalkozó az ajánlati ár 50%-áról teljesítésigazolást követően a projekt tervezett záró időpontja, 2022.06.30. után, 1 db végszámlát nyújthat be, mely számlát az SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabbodik.

2.1 Vállalkozó az ajánlati ár 50%-áról határidőre történő teljesítés (szerződéskötéstől számított 45 nap) után, teljesítésigazolást követően 1 db részszámlát nyújthat be, mely számlát az SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

2.2 Vállalkozó az ajánlati ár 50%-áról teljesítésigazolást követően a projekt tervezett záró időpontja, 2022.06.30. után, 1 db végszámlát nyújthat be, mely számlát az SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabbodik.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Bajusz János, projektmenedzser Projektmenedzsment Igazgatóság, tel: +36 62/546-711

email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.