Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11180

Meghosszabbítva 4. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Speciális lamináris boksz karbantartása és ezt követő bemérése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11180

Ajánlattételi határidő: 2021. január 13 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 10.)  speciális lamináris boksz karbantartása és ezt követő bemérése.

 

A szolgáltatás tartalma:

Speciális lamináris boksz karbantartása és ezt követő bemérése.

  • 1 db GELAIRE BHNG típusú lamináris boksz főszűrő csere, azt követő bemérése, beszabályozása
  • 1 db Nuaire NU 425-200E Class II MSC biztonsági fülke szűrő csere és azt követő bemérés, beszabályozás

A helyszíni bejárásra biztosított nap: 2020. december hónapban a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban!

lehetőség van a lamináris boxok helyszínen történő megtekintésére a SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetben, 6720 Szeged, Dóm tér 10.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Miklósné Bódi Edina szakmai szolgáltató, SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36-545-115 e-mail: office.omi@med.u-szeged.hu

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.


Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott (I. + II. lamináris boksz karbantartására, és bemérésére mindösszesen bruttó összegét fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet,

6720 Szeged, Dóm tér 10.


Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet,

6720 Szeged, Dóm tér 10.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 6 hónap időszakban legalább 1 db lamináris boksz karbantartásáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Miklósné Bódi Edina, titkárnő szakmai szolgáltató SZTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36 (62) 545-115, +36 (62) 544-000/5115, +36 (62) 545-115, +36 (62) 544-000/5115

email: office.omi@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Radel&Hahn Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 608 398,-Ft+ÁFA