Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11152

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal részére (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.) egér epithel Transzkriptómia és baktérium Transzkriptómia szolgáltatás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11152

Ajánlattételi határidő: 2020. december 03 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

SZTE ÁOK Dékáni Hivatal részére (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.) egér epithel Transzkriptómia és baktérium Transzkriptómia szolgáltatás.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • BALB/c egér méhnyaki régiójából izolált kis sejtszámú egér epithel illetve Chlamydia muridarum baktériumok totál RNS-ének extrakciója, minőségellenőrzése. rRNS depléció utáni mintaelőkészítés eukaryota és prokaryota génexpresszió mérésére. Bioinformatikai analízisek elvégzése, és az analízisről riport készítése, ami tudományos közleménybe illeszthető.
  • A projekt követhetősége miatt a napi szintű customer support az elvárás. Emailekre 1 napon belüli válasz, nem fogadott telefonhívásokra 1 napon belüli visszahívás. Abban az esetben ha 1 munkanapon beül nem érkezik válasz még egy lehetőség van az emailes tisztázásra/ egyeztetésre. Ha ez után sem érkezik be 8 órán belül a válasz, a szerződés automatikusan megszűnik érdekmúlás bekövetkezte miatt.
  •  
  • Minta mennyisége:
  • Egér epithel Transzkriptómia - Gene Expression Profiling: 8 db
  • Baktérium Transzkriptómia - Gene Expression Profiling: 8 db


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

SZTE ÁOK Kari Kutatási Alap-Szent Györgyi Albert Pályázat (KKA-SZGYA)

témaszám: 5S623 A202


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Virok Dezső Péter dr., egyetemi docens SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36 (62) 545-541, +36 (62) 544-000/5541

email: virok.dezso.peter@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Xenovea Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 574 800,-Ft+ÁFA