Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10196

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db DRUKKER Ultra típusú (45 fokos, 3 mm él) gyémántkés újraélezése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10196

Ajánlattételi határidő: 2019. október 18 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db DRUKKER Ultra típusú (45 fokos, 3 mm él) gyémántkés újraélezése.

 

Feladatok:

  • Drukker Ultra típusú (45 fokos, 3 mm él) gyémántkés éle elkopott, ezért szükséges az újraélezése


Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt (garancia) adja meg. (hónap)

 

A készülék megtekinthető a SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Tóth Évával történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/543-979) E-mail: totheva@bio.u-szeged.hu

 

 

  • Alkalmassági feltételek:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben végzett minimum 1 db gyémántkés újraélezéséről.

 

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52. IV. emelet 404.)Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 


  

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék által igazolt teljesítést követően.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 


Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tóth Éva, laboratóriumi asszisztens SZTE TTIK Biológia Intézet Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, tel: +36 (62) 343-979, +36 (62) 544-000/3979, +36 (62) 546-354, +36 (62) 544-000/6354
+36 (62) 544-851, +36 (62) 544-000/4851

email: totheva@bio.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: TIBA Kft.
Nyertes ajánlati ár: 477 000,-Ft+ÁFA