Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10181

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Révész László A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti –Kárpátoktól a Dunáig című kötetének kiadása (kiadói tevékenység) szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10181

Ajánlattételi határidő: 2019. október 10 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. december 15.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Specifikáció_módosított.docx


További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

„SZTE BTK Régészeti Tanszék részére (6722 Szeged, Egyetem utca 2.) Révész László A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti–Kárpátoktól a Dunáig című kötetének kiadása (kiadói tevékenység) szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével, az alábbiak szerint:

 

A kötet paraméterei:

Méret: A4 (202 x 285 mm)

Darabszám: 700

Terjedelem: 556 oldal

Belív: 544 oldal 4+4 szín, Claro Bulk 100 g

Borító: 4 oldal 4+0 szín CMYK 1o. matt fólia + UV formalakk, műnyomó matt 150 g

Előzék: 8 oldal 1+0 szín, ofszet 140 g

Kötészet: cérnafűzött, keménytáblás

+ CD-melléklet, 700 db

 Kért munkafolyamatok, szolgáltatások:

 • a kötethez kapcsolódó régészeti leletek rajzolása, illetve ezek speciális táblákba rendezése
 • a kötet szerkesztése
 • a szerzővel történő kapcsolattartás, a munkafolyamatok összehangolása
 • nyelvi lektorálás
 • rezümé fordítása angol nyelvre
 • idegen nyelvű rezümé nyelvi lektorálása
 • grafikai tervezés (borítókészítés, képtáblák és illusztrációk/térképek készítése)
 • ISBN, ISSN szám igénylése, kötelespéldányok intézése
 • tördelés, korrektúra, nyomdai kivitelezés
 • reklámügyintézés, a sajtó tájékoztatása
 • a kötet terjesztése a Libri a Líra és Lant, valamint a Bookline boltjaiban és webes
 • felületein.

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

 

Mennyiségi adat: 700 példány előállítása, könyvesbolti terjesztése, marketingje stb.

 

Pályázati forrás: Árpád-ház program 39507/2018/KULTIG Pályázat „Révész László: A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti –Kárpátoktól a Dunáig” című kötetének kiadása (kiadói tevékenység).

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő rendelkezzen országos terjesztésre kiépített széles hálózattal. Ajánlattevő álljon szerződéses kapcsolatban az országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel, így a Libri, Líra, Könyvtárellátóval, és a kötet terjesztése történjen saját boltjában és webáruházában

 

 • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy szerződéses kapcsolatban áll országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bírálat során bekérje a szerződések másolatát a nyilatkozat valódiságtartalmának az ellenőrzésére.

 

 • az ajánlattevő a speciálisan régészeti könyvkiadó voltát, illetve tapasztalatát nyilatkozat formájában, valamint az utóbbi 2 évben kiadott könyvek bibliográfiai adatainak listájával kérjük igazolni

 

Teljesítés helye:

SZTE BTK Régészeti Tanszék

6722 Szeged, Egyetem utca 2.

 

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni (Áfa tartalom feltüntetésével).

Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni a bírálat során. A 700 db könyv elkészítésének, kiadásának, országos terjesztésének a fenti összegen túli finanszírozásáról Ajánlattevő köteles gondoskodni.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező kötet elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss-Bíró Gyöngyvér, tudományos segédmunketárs SZTE BTK Régészeti Tanszék, tel: 06-30/954-9016

email: gyongyver.br@gmail.com

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Martin Opitz Kiadó Bt.
Nyertes ajánlati ár: 5 425 000,-Ft+ÁFA