Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10167

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Vízzel lemosott talajminták klórpirifosz és pendimetalin szennyezettségének meghatározása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10167

Ajánlattételi határidő: 2019. október 02 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendelés aláírásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére (6722 Szeged, Egyetem utca 2.) Vízzel lemosott talajminták klórpirifosz és pendimetalin szennyezettségének meghatározása.

 

Mennyiségi adat: 42 minta

A Vízzel lemosott talajminták klórpirifosz és pendimetalin szennyezettségének meghatározása szolgáltatás tartalma:

 

  • "A vizsgálatok: Terepi szélcsatornás kísérletek során 3 különböző magasságban (5-10cm, 20-25cm, 50-55cm) desztillált vízben csapdázott talajanyag növényvédőszermaradék analitikája klórpirifosz és pendimetalin hatóanyagra (mg/kg-ban)."

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

 Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

alkalmasági feltételek:

  • Az ajánlattevő rendelkezzen az igényelt szolgáltatás elvégzéshez szükséges akkreditációval .
  • igazolás módja: az ajánlatban tüntesse fel az akkreditálási okiratszámot.

 

Ajánlatkérő az Vízzel lemosott talajminták klórpirifosz és pendimetalin szennyezettségének meghatározása szolgáltatásra mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Pályázat címe, megnevezése:

A pályázat témaszáma: 19 45 1K538

NKFI-azonosítója: 116981

Címe: Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások.

 

Teljesítés helye:

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

(6722 Szeged, Egyetem utca 2.)

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

(6722 Szeged, Egyetem utca 2.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Podoski Nóra Katalin, ügyvivő szakértő SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-156,

email: pnora@geo.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Green Park 2000 Kft.
Nyertes ajánlati ár: 504 000,-Ft+ÁFA