Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10161

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Gomba genomok de novo szekvenálása”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10161

Ajánlattételi határidő: 2019. október 01 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: minta átadásától számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
felolvasólaps.docx


A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Gomba genomok de novo szekvenálása.

Mennyiség: 1 alkalom

A szolgáltatás tartalma:

 

Gomba genomok de novo szekvenálása

(8 db tisztított totál DNS, >10µg, >100ng/µl; minőségi és mennyiségi szűrés Qubit illetve Agilent TapeStation 4150 készüléken; DNS feldolgozása mate-paired protokol szerint; Illumina indexált könyvtárak készítése; szekvenálás Illumina MiSeq újgenerációs szekvenáló készüléken 2*300bp szekvenálással).

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő az összes mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

 

Teljesítés helye:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gácser Attila dr., intézetvezető egyetemi tanár SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-849, +36 (62) 544-000/4849, +36 (62) 343-073, +36 (62) 544-000/3073
+36 (62) 343-121, +36 (62) 544-000/3121

email: gacsera@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ATG&CO Biotechnológiai Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 259 800,-Ft+ÁFA