Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10155

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Fogorvostudományi Kar részére (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) Primér humán osteoblast sejtkultúra beállítása és karakterizálása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10155

Ajánlattételi határidő: 2019. október 02 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötés időpontjától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASOLAP_v1mod.docx


További információk:

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE Fogorvostudományi Kar részére (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) Primér humán osteoblast sejtkultúra beállítása és karakterizálása.

 

A szolgáltatás tartalma:

  • a szolgáltatás célja egyrészt primer, azaz transzformálatlan csontképző sejtek, más néven osteoblastok tenyésztési körülményeinek optimalizálása, azaz a megfelelő sejtfunkciók biztosításához szükséges, ideális CO2-koncentráció, hőmérséklet és tenyésztőedények kiválasztása, valamint a megfelelő passzálási és fagyasztási protokoll beállítása a gyártói sejtkultúra médium használata mellett;
  • másrészt, az optimalizált sejtkultúra karakterizálása, azaz a 2D kultúrákban megfigyelhető morfológiai jellemzők meghatározása, mikroszkópos felvételek készítése, és a kultúrák növekedési görbéjének elkészítése; továbbá osteoblast markerek expressziójának meghatározása Western Blot módszerrel.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (1. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a 1db Primér humán osteoblast sejtkultúra beállítása és karakterizálásra megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 1db Primér humán osteoblast sejtkultúra .) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Somodi Beáta, anyagbeszerző SZTE Fogorvostudományi Kar, tel: 06-62/342-892

email: somodi.beata@stoma.szote.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Biomedica Hungária Kft.
Nyertes ajánlati ár: 498 553,-Ft+ÁFA