Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10129

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE TIK épületének és az épületbe érkező látogatók egyetemhez kötődő karbonlábnyomának számítása, elemzése, a látogatók érzékenyítése fenntarthatóság témakörben, majd az eredmények prezentálása ” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10129

Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 17 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. szeptember – 2020. november

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Szakmai tartalom:

 

Papírmentes oktatás, az oktatás ökológiai lábnyomának elemzése

Papírmentes oktatás, az oktatás ökológiai lábnyomának figyelemfelhívó kampánya

feladat:

 

SZTE TIK épületének és az épületbe látogatók – oktatók – hallgatók egyetemhez kötődő karbonlábnyomának számítása. A projekt az SZTE munkatársainak és hallgatóinak aktív bevonásával készül. Továbbá a szolgáltatás keretében a nyertes vállalkozónak képzési anyagot kell létrehoznia és projektzáró konferencia megvalósításában kell közreműködnie:

 

Jelen projekt céljai:

  1. SZTE TIK épületének és az épületbe látogatók – oktatók – hallgatók egyetemhez kötődő karbonlábnyomának számítása. A projekt az SZTE munkatársainak és hallgatóinak aktív bevonásával kell elkészülnie.
  2. A SZTE TIK épületébe látogatók – oktatók – hallgatók szemléletformálása, érzékenyítése a környezettudatos, fenntarthatóbb működés, életmód felé.

Szakmai tartalomra vonatkozó elvárások:

 

  • I. Karbonlábnyom számítás

 

A TIK épület és az épületet látogató célcsoport: hallgatói – dolgozói – látogatói kör az egyetemhez kötődő üvegházhatású gáz kibocsátásának számítása CO2 egyenértékben:

 

1. TIK épülethez kötődő meglévő statisztikai adatok gyűjtése karbonlábnyom adatbázisba. A karbonlábnyom számításhoz szükséges adatokat táblázatban kell összefoglalni és egyeztetni szükséges az egyetemmel. Példák a szükséges adatokra: földgázfogyasztás, villamos energiafogyasztás, megújuló energia aránya, az épület területe, hallgatók, dolgozók és a látogatások száma, üzleti utak, járműflotta üzemanyag fogyasztása.

 

2. kérdőív kidolgozása a hallgatói – dolgozói – látogatói karbonlábnyom elemzés adatgyűjtéshez és eljuttatása a célcsoporthoz: A kérdőívet az egyetem honlapján és e-mail formájában az SZTE lehető legtöbb hallgatójához és dolgozójához el kell juttatni. Elvárás minden célcsoportban 3- 4%-os, de minimum összesen 500 kérdőív kitöltetése és feldolgozásra.

 

Ehhez az alábbi tájékoztató adatokat közöljük: SZTE hallgatóinak száma nagyságrendileg 21 000, dolgozók száma: 7000, ezen felül 3-4000 látogatás jellemzi a SZTE TIK épületét naponta.

3. Karbonlábnyom számítás eredményének értelmezése és összefoglalása jelentés formájában:

A jelentés egy, a karbonlábnyom számítás célját, rendszerhatárát, a számítás menetét, módszerét, a szükséges elhanyagolásokat részletesen leíró részből, az adatokat és számításokat tartalmazó excel táblázatból és egy vezetői összefoglalóból kell állnia minimum 9000 (szóköz nélküli) karakter terjedelemben. Az eredményeket infografikában is meg kell jeleníteni.

 

II. Online képzési anyag fejlesztése

 

1. A vállalkozó feladta az egyetem környezettudatos és fenntartható működéséhez és a célcsoport szemléletformálásához kapcsolódó online képzési anyag létrehozása: minimum 7 db ppt (minimum 12 tartalommal feltöltött dia vagy prezi formátum) kifejlesztése és az egyetem rendelkezésre bocsátása.

 

2. Szemléletformáló videók elkészítése

A projekt eredményeinek, környezettudatos és fenntarthatósági ismeretek és javaslatok, tippek átadása minimum 4 db, minimum 2 perces, kreatív explainer videó formátumban (célcsoportonként egy videó és egy összefoglaló). A videók célja a karbonlábnyom számítás eredményét felhasználva oktatóanyag létrehozása az egyetem oktatói, hallgatói és látogatói számára a környezettudatos viselkedésminták erősítésére.

 

A nyertes vállalkozónak A PPT-khez és a videókhoz is csatolnia szükséges előadásonként, és videóként egyenként, minimum 3000 karakteres (szóköz nélkül) leiratot annak tartalmáról, és értelmezéséről.

 

  • III. Projektzáró konferencia

 

Nyertes vállalkozó feladata a projekt eredmények és az outputok (SZTE karbonlábnyoma, online képzési anyag, szemléletformáló videók) bemutatása a TIK-ben a célcsoport részére félnapos rendezvény keretében. A záró konferencia célja az eredmények bemutatása és a disszemináció. A zárórendezvény elsődleges célcsoportja az SZTE vezetői, dolgozói, látogatói, hallgatói és a sajtó képviselői.

 

Nyertes vállalkozó feladata: Projekt outputok rendezése, bemutató anyagok készítése (infografikák, roll-up, sajtóanyag, stb.). Tájékoztató előadás megtartása minimum 2x45 perc időintervallumban.

 

IV. Projekt zárása

 

Nyertes vállalkozó feladata jelentés, eredmények közzététele az SZTE honlapjára minimum 9000 karakter (szóköz nélkül) terjedelemben, fotódokumentációval együtt.

 

 Szükséges referenciák:

 

Minimum 1 db, minimum 1000 fős átlagos foglalkoztatási létszámmal rendelkező szervezet karbon lábnyomának számításáról szóló referencia igazolása szükséges.

 

Igazolási Mód: Minimum 1 db, minimum 1000 fős átlagos foglalkoztatási létszámmal rendelkező szervezet karbon lábnyomának számításáról szóló cégszerűen aláírt referencia igazolás csatolása szükséges.

 

A fentiekre egyetlen egyösszegű, minden követelmény megvalósulását tartalmazó ajánlatot kérünk.

 

Megvalósítás tervezett ideje:

 

2019. szeptember – 2020. november

 

Pályázati forrás: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 számú, „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében.” projekt.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot a teljes szolgáltatásra a mellékelt „Felolvasólap” beárazásával kérjük megadni.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gyarmati László, intézmény igazgató SZTE TIK - József Attila Tanulmányi és Információs Központ, tel: +36 (62) 546-605, +36 (62) 544-000/6605

email: gyarmati.laszlo@tik.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
Nyertes ajánlati ár: 9 400 000,-Ft+ÁFA