Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09515

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) RNS szekvenálás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09515

Ajánlattételi határidő: 2019. január 16 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. 08. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:
SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) tiszta archaea kultúrákból származó RNS szekvenálása, teljes transzkriptom analízis Illumina készülékkel.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

  • Tiszta archea kultúrákból származó RNS szekvenálása, teljes transzkriptom analízis illumina készülékkel. Teljes transzkriptom analízis,, minimum elvárás 5.000.000 read mintánként illumina 2x75nt, vagy 1x150nt kémiával.


Alkalmassági feltételek


- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozattal

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása

- rendelkezzen tapasztalattal archeákból származó RNS szekvenálásában

igazolás: referencia lista

- a szekvenálandó RNS minőségellenőrzését Agilent Tapestation készülékkel végezze

igazolás: 3 hónapnál nem régebbi saját Tapestation futtatási report demo mintákon

 

 

A projekt száma:

OTKA FK 123902

A projekt címe, megnevezése:

Hidrogéngáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

várható mintaszám: 8db

Nettó és bruttó egységárat, valamint a 8db mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

A megrendelő fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben 8db-nál kevesebb minta szekvenálását végezteti el.

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

 

 

Nettó egység ár

Ft/db

Bruttó egységár

Ft/db

1 db RNS szekvenálása

 

 

8 db RNS szekvenálása

 

 

Összesen :

 

 

 

 

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 8 db

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 8 db szekvenálás) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, Minden hónap utolsó napján teljesítés igazolás ellenében, számla kiállítása az adott hónapban elvégzett szekvenálásokról a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Pályázat címe, megnevezése:

OTKA FK 123902

Hidrogéngáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bagi Zoltán dr., adjunktus SZTE TTIK Biológia Intézet Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-502, +36 (62) 544-000/4502, +36 (62) 546-935, +36 (62) 544-000/6935

email: bagiz@brc.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Biotechnológiai Kft.
Nyertes ajánlati ár: 960 000,-Ft+ÁFA