Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09503

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Fotoakusztikus rendszerek elektronikájának fejlesztése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09503

Ajánlattételi határidő: 2019. január 15 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019.12.31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Fotoakusztikus rendszerek elektronikájának fejlesztése.

 

A Fotoakusztikus rendszerek elektronikájának fejlesztése szolgáltatás tartalma:

A „LABOR” műszerbe beépítendő fotoakusztikus részegységnek olyan speciális elvárásoknak kell megfelelnie, mint pl. az adatkommunikáció a műszer autódiagnosztikai részegységével és a valós idejű, nagy időfelbontású mérések vezérlése és a mért adatok elsődleges feldolgozása.

Továbbá a Szegedi Tudományegyetem munkatársai által kidolgozott, a két hullámhosszon mért aeroszol optikai abszorpción alapuló mennyiségi és minőségi analízis eredményeit is integrálni szükséges a műszer szoftverébe.

 

A fotoakusztikus rendszer elektronikáját jelentős részben speciális, a korábbi fotoakusztikus rendszerekben nem alkalmazott alkatrészekből kell megtervezni és megépíteni. A kifejlesztendő elektronikát optimalizálni kell oly módon, hogy alkalmas legyen a mérések vezérlésére és a mért fotoakusztikus jelek elsődleges kiértékelésére illetve a jelek magasabb szintű feldolgozására is. A fejlesztés során az elektronika folyamatos és intenzív tesztelésre van szükség valós vagy valóság-közeli szimulált körülmények között, melyek során a beépítettvezérlési és kiértékelési eljárások jósága igazolást nyer.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

 Ajánlatkérő a fotoakusztikus rendszerek elektronikájának fejlesztésére mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő cég rendelkezzen az elmúlt 10 évből gáz- vagy aeorszolkoncentráció-mérő fotoakusztikus műszerek fejlesztésére irányuló K+F projektben való szakmai tapasztalattal vagy rendelkezzen az elmúlt 10 évből legalább 1 db gáz- vagy aeorszolkoncentráció-mérő fotoakusztikus műszerek kereskedelmi forgalomban történő eladásával.

 

Igazolási mód:

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy az elmúlt 10 évben hány darab gáz- vagy aeorszolkoncentráció-mérő fotoakusztikus műszerek fejlesztésére irányuló K+F projektben vett részt és tüntesse fel azok pontos megnevezését (címét), vagy egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy az elmúlt 10 évben adott el kereskedelmi forgalomban gáz- vagy aeorszolkoncentráció-mérő fotoakusztikus műszereket.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Pályázat címe, megnevezése:

GINOP-2-2-1-15-2017-00036

Laser Box Rapid emission measurement technology

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 9.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gulyásné Dr. Szabó Anna, tudományos munkatárs SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: 06-62-544-406

email: aszabo@titan.physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Videoton Holding Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 41 500 000,-Ft+ÁFA