Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09460


A felhívással kapcsolatosan Ajánlattevői kérdések érkeztek, mellyekkel és az azokra adott válaszokkal a z ajánlattételi felhívás kiegészítésre került.

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére CADCAM kompozit tömbökből standard vastagságú koronák faragása ”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09460

Ajánlattételi határidő: 2018. december 18 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. január 15.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx

Ajánlattevői kérdések és azokra adott válaszok:

 

 

A Szegedi Tudományegyetem SZTE/2018/PSZ09460 számú, „SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére CADCAM kompozit tömbökből standard vastagságú koronák faragása ” tárgyú ajánlattételi felhívására beérkezett ajánlattevői kérdésekre ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a válaszokat:

 

Kérdés: 1. Mikor érkeznek a munkák, tehát mennyi idő van az elkészítésre?

Válasz: 1. 1 hónap áll rendelkezésre az elkészítéshez

 

 

Kérdés: 2. Lenyomatok érkeznek? Vagy kigipszelt minták? Esetleg intraoralis szkennerrel vett file-ok? Vagy csak stl. file amit le kell gyártani?

Válasz: 2. Lenyomatokat küldünk.

 

 

Kérdés: 3. Egyszerre érkeznek vagy különböző napokon folyamatosan?

Válasz: 3. Egyszerre érkeznek 45 fogról.

 

 

Kérdés: 4. Egyszerre kell vissza postazni? Vagy külön-kulon?

Válasz: 4. Egyszerre kell visszaküldeni is.

 

 

Kérdés: 5. Ugyanazt a munkát kell elkészíteni 45 szor vagy mindegyik más lesz?

Válasz: 5. Mindegyik más lesz, minden csonkra külön korona.

 

Kérdés: 6. Színe ugyanaz mindegyiknek vagy más-mas? Esetleg mindegy milyen színűek lesznek?

Válasz: 6. A cerasmart blokkokat a faragáshoz mi biztosítjuk.

 

Kérdés: 7. Teljesen kidolgozva kell elküldeni vagy csak annyi a lényeg, hogy a mintára ra rakhato legyen?

Válasz: Teljesen ki kell dolgozni, mindegyiknek standard vastagságúnak kell lennie.

 

Kérdés: Ezeket a típusú koronakat a kidolgozás után GC Optiglaze karakterizáló anyaggal kell “festeni” és lakkozni. Ezt is meg kell rajtuk csinálni vagy elég “nyersen”?

Válasz: 8. Nem kell rá glaze.


A kiírt ÚNKP-18-3 pályázat keretein belül nem vásárolni szeretnénk CAD/CAM kompozit tömböket, hanem általunk biztosított tömbökből cirkónium koronákat szeretnénk készíttetni, tehát a faragást, mint szolgáltatást kívánjuk megrendelni.


SZTE Fogorvostudományi Kar részére CADCAM kompozit tömbökből standard vastagságú koronák faragása, olyan CADCAM faragó géppel, mely rendelkezik vízhűtéssel és ehhez megfelelő faragófejjel.

 

Mennyiségi adat: 45 db korona


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevőnek rendelkeznie kell tapasztalattal a Cerasmart-ot (a speciális kompozit tömb) illetően

 

  • Igazolási mód: Cerasmart forgalmazója által kiadott igazolás

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával és kitöltésével kérjük megadni:

 

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.


Teljesítés helye: SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.)

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Pályázat címe, megnevezése:

ÚNKP-18-3 -Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj

 

 Ajánlat benyújtásának módja:

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Somodi Beáta, anyagbeszerző SZTE Fogorvostudományi Kar, tel: 06-62/342-892

email: somodi.beata@stoma.szote.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Olasz-Dent kft.
Nyertes ajánlati ár: 540 000,-Ft+ÁFA