Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09457

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.) felhívására a Szegedi Tudományegyetem megjelölt szervezeti egységei részére Munkahelyi kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, Legionella kockázatértékelés és akkreditált Legionella vízvizsgálatok elvégzése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09457

Ajánlattételi határidő: 2018. december 15 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 100 naptári napig tartó időtartamra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap 181212.docx
A beszerzés ismertetése:

 

SZTE részére a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 54.§ kötelezése alapján,

 

 • Sebészeti Műtéttani Intézet egész telephelyre vonatkozóan a Munkahelyi kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, legionella kockázatértékelés elkészítése és 2 mintavételi ponton akkreditált legionella vízvizsgálat elvégzése.
 • I sz. Rendelőintézetben a gasztroenterológiai szakrendelés, onkológiai és onkopszichológiai, craniofacialis szakrendelés, gyermek reumatológia szakrendelés, diabetológiai szakrendelés, diabetológiai és endokrinológiai szakrendelésekre vonatkozóan a Munkahelyi kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, legionella kockázatértékelés elkészítése.
 • Pszichiátriai Klinika egész telephelyre vonatkozóan a Munkahelyi kockázatértékelés biológiai kockázatértékelés, legionella kockázatértékelés elkészítése.
  • Védőnői Alapellátási Egység 6723 Szeged, Wágner Viktória utca 2, 6726 Szeged, Korondi utca 5., 6723 Szeged, Budapesti krt. 23. cím alatti új védőnői telephelyek esetében a Munkahelyi kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, legionella kockázatbecslés elkészítése és telephelyenként 2 akkreditált legionella vízvizsgálat elvégzése.
  • Az I. sz. Rendelőintézetben lévő 305. védőnői szobára vonatkozóan a Munkahelyi kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, legionella kockázatbecslés elkészítése.

 

Feladatellátási hely :

Sebészeti Műtéttani Intézet

6724 Szeged, Pulz u. 1.

I sz. Rendelőintézet

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97,

Pszichiátriai Klinika

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Védőnői Alapellátási Egység

6723 Szeged, Wágner Viktória utca 2.,

6726 Szeged, Korondi utca 5.,

6723 Szeged, Budapesti krt. 23.,

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

 • Ajánlattevő mutasson be legalább 2 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberét, a szakember által aláírt önéletrajza (amely tartalmazza a jelenlegi munkaviszonyát és a legalább 12 hónapos munkavédelmi szakmai gyakorlatát), felsőfokú végzettséget és az előírt képzettséget igazoló bizonyítványa, oklevele, csatolásával.

Elvárt képesítés rendelkezői létszám:

 • legalább 1 fő foglakozás-orvostan szakorvossal,
 • legalább 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakember/ szakmérnök/ üzemmérnök
 • Az ajánlattevő csatoljon a beszerzés tárgyában egészségügyi intézményben végzett kockázatértékelésről referenciaigazolásokat / nyilatkozatokat az elmúlt három évből melynek összege meghaladja a 1 000 000 Ft nettó értéket.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pap Róbert, irodavezető SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda, tel: 06-62/544-472

email: pap.robert@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mediteam Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 950 000,-Ft+ÁFA