Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09337


Az ajánlattételi felhivás szövege módosításra került!

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése SZEGED város közigazgatási területén belül, illetve 50 km-es körzetében ” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09337

Ajánlattételi határidő: 2018. november 10 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötés időpontjától számított három éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SZERZŐDÉS TERVEZET.doc
SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése SZEGED város közigazgatási területén belül, illetve 50 km-es körzetében az alábbi paraméterek szerint (az utasok száma a gépkocsivezetővel együtt értendő):

 

 • A szerződés keretében igényelt buszok kapacitása legalább:
 • 18 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
 • 28 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
 • 45 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
 • 53 fő utas szállítására alkalmas autóbusz

A megadott tervezett éves nettó 500.000 Ft-os keretösszeg az Ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző időszak alapján került megállapításra. A szerződéses időszak 36 hónap alatt a ténylegesen megrendelendő mennyiségek előre nem tervezhetőek, ezért az Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott éves keretösszegtől eltérő összegben fog ténylegesen megrendelni a szerződéses időszak alatt.

 • Alkalmassági feltételek:
 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy köztelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződés tervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető.
 • Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel.
  Igazolási mód: Egyszerű nyilatkozat
 • Ajánlattevő rendelkezzen megfelelő műszaki állapotú az 1. pontban megnevezett autóbuszok mindegyikével.
  Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a gépjárműparkját az autóbuszok főbb jellemzőinek felsorolásával: típus, üzembe helyezés éve, futott km, komfortfokozat. Nyilatkozzon, hogy amennyiben egyszerre 45 fő utas és több mint 53 fő utas szállítására lenne, szükség azt maradéktalanul teljesíti.
 • Ajánlattevő a szerződés teljesítéséért felelős vezetője rendelkezzen megfelelő képzettséggel és legalább 5 éves autóbuszos személyszállítás irányításban szerzett gyakorlattal.
  Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a szerződés teljesítéséért felelős vezetőjét, mellékelje a legalább középfokú szállításirányítói végzettségéről az oklevél másolatát, mutassa be az autóbuszos személyszállítás irányításában szerzett gyakorlatát.
 • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 fő autóbuszvezetői engedéllyel- és legalább 5 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetővel, akik erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek.
  Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be 3 fő autóbuszvezetőjét, mellékelje buszvezetői engedélyük másolatát, nyilatkozzon 5 éves autóbuszvezetői gyakorlatukról és erkölcsi bizonyítványukról.
 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során teljesített minimum nettó 1 millió Ft-os autóbuszos személyszállításból származó árbevételéről.
  Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év, hó) a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

 

 1. Bírálati szempont:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük Szeged város közigazgatási területén belül, illetve 50 km-es körzetére megadni:

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt táblázat beárazásával és kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlott nettó ár

Súlyozás

Személyszállítási tarifa 18 fő utas szállítására alkalmas autóbusz Ft/km:

 

2

18 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap:

 

7

Személyszállítási tarifa 28 fő utas szállítására alkalmas autóbusz Ft/km:

 

3

28 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap:

 

8

Személyszállítási tarifa 45 fő utas szállítására alkalmas autóbusz Ft/km:

 

4

45 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap:

 

10

Személyszállítási tarifa 53 fő utas szállítására alkalmas autóbusz Ft/km:

 

4

53 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap:

 

10

Gépkocsivezető napidíja az autóbusz 0-4 óra időtartamú igénybevétele esetén Ft/alkalom:

 

3

Gépkocsivezető napidíja az autóbusz 0-4 órán túli időtartamú igénybevétele esetén Ft/alkalom:

 

4

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes sorára megadott nettó egységárak súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

 1. Fizetési mód:

A vállalkozó minden egyes megrendelt autóbuszos személyszállítás teljesítését követően, az adott útra vonatkozó, leigazolt menetlevél szerint 1 db számlát nyújthat be, melyet a megrendelő a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül banki utalással teljesít. Vállalkozó köteles minden útról a menetleveleket pontosan a megtett kilóméterek alapján vezetni, feltüntetve az induló és záró km óraállást, valamint a km díjon felül esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pld.: parkolási díj, gépkocsivezető napidíja). Az egyes utakról készített menetleveleken a megrendelő által megadott indulási helytől az érkezési helyig megtett távolságot km-ben köteles leigazoltatni a megrendelő képviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel, mely menetlevelek másolatai a számla alapbizonylatát fogják képezni. Vállalkozó a megadott km egységárai alapján a menetlevelek szerinti megrendelő által megadott indulási helytől az érkezés helyéig ténylegesen megtett km-t, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pld.: parkolási díj, gépkocsivezető napidíja, telephelyétől az indulás/érkezés helyéig maximum 2*10 km költségét) számlázhatja le. Az ajánlatkérő jogosult Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló autóbuszos személyszállításai esetében a jelen keret-megállapodásos eljárást alkalmazni.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fliber Csaba, irodavezető-helyettes SZTE MI Védelmi és Szállítási Iroda, tel: +36 (62) 544-327, +36 (62) 544-000/4327

email: fliber.csaba@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Tiszabusz Plusz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 500 000,-Ft+ÁFA