Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09119

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére angol nyelvű szövegek lektorálási feladatainak ellátása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09119

Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 21 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó időszakra kötik. Amennyiben Megrendelő az 1 éves időszak alatt nem meríti ki a max. 300.000 +20 % leütés számot, akkor a szerződés további 1 évvel, de maximum a megadott leütés szám kimerüléséig automatikusan meghosszabbodik.


További információk:

Teljesítési határidő: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó időszakra kötik. Amennyiben Megrendelő az 1 éves időszak alatt nem meríti ki a max. 300.000 +20 % leütés számot, akkor a szerződés további 1 évvel, de maximum a megadott leütés szám kimerüléséig automatikusan meghosszabbodik.

 

A beszerzés rövid ismertetése:

 

  • Angol nyelvű szövegek lektorálása
  • A szerződés keretében igénybevehető maximális leütések száma: tervezetten 300.000 karakter (szóközökkel együtt) +20 %
  • Bármelyik fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegést tekintik súlyosnak:
    • Egy lektorlált kéziratra Megrendelő azt kapja vissza az újságtól, hogy rossz az angolja.

 

A lektorálandó szövegek leütés számai tervezettek.

A szerződéses időszak alatt ténylegesen lektorálandó szövegek mennyisége előre nem tervezhető, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott tervezett éves keretmennyiségtől (300.000 leütés) + 20 %-al eltérő mennyiséget fog lektoráltatni a szerződéses időszak alatt.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 1 év során legalább 1 db minimum 10 000 angol leütés terjedelmű angol nyelvű a fizika vagy a kémia tudományterületen elismert (azaz legalább Q1-es minősítésű) nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent publikáció lektorálásáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, a lektorált szöveg terjedelmét, valamint a nemzetközi tudományos folyóirat megnevezését, melyben a lektorált publikáció megjelent és annak minősítését.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

Lektorálás díja (nettó Ft/1 leütés):

 

Mindösszesen (nettó Ft/terv. 300.000 leütés):

 

Áfa

 

Mindösszesen (bruttó Ft/terv. 300.000 leütés):

 

Ajánlatkérő az előzetesen tervezett 300 000 leütésre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

A megadott leütés szám előzetesen tervezett, így változhat. A felek a ténylegesen megrendelt leütés számot a teljesítésigazolásban rögzítik.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően, minden hónapban, az adott hónapot követően 1 db számla benyújtására jogosult, az adott hónapban ténylegesen lektorált leütés számnak megfelelően az ajánlatában megadott leütésenkénti egységára alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Balázs Ádámné, ügyviteli alkalmazott SZTE TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-665, +36 (62) 544-000/4665

email: gorabea@titan.physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Zer-Szolg Kft.
Nyertes ajánlati ár: 450 000,-Ft+ÁFA