Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09068

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Termesztő ágyás megfigyelésére alkalmas képalkotó rendszer tervezés és kivitelezés.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09068

Ajánlattételi határidő: 2018. július 16 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
MELLÉKLET Termesztő ágyás megfigyelésére alkalmas képalkotó rendszer specifikáció.docx


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Termesztő ágyás megfigyelésére alkalmas képalkotó rendszer tervezés és kivitelezés.

A projekt megvalósításának lényeges eleme az Új Champignons telephelyén a gombatermesztő helyiségben a teljes termőciklus során a fejlődési szakasz vizsgálata.

Az ezt a célt szolgáló kamerarendszer és az annak a mozgatására szolgáló sínrendszer, valamint a kamera motoros, szabályozott mozgatásának kialakítása, a termesztő polcok és a sínrendszer viszonya mellett a termőágyról képalkotást lehetővé tévő optikai rendszer kialakítása valósulna meg a beszerzés kapcsán.

A képalkotás történhet mozgókép jelleggel, állandó sebességgel haladó kamerával, vagy pedig álló kamerával, a kamera látóterét figyelembe vevő, szakaszonkénti pozícionálással.

A képalkotó rendszer az alábbi, két főegységből áll.

  1. Képalkotó eszköz
  2. Hordozó szerkezet

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • egyeztetési kötelem (3 oldalú SZTE-Új Champignon Kft és nyertes ajánlat adó).
  • Szakmai felügyelet- előre meghatározott időszakonként és rendkívüli esetekre

Igazolási mód:

Egyeztetési kötelem:

  • 2 hetente írásos egyeztetés,
  • 1 alkalom helyszíni egyeztetés (nyertes ajánlattevő és az Új Champignons Kft által kijelölt személy részvételével)
  • Tervek elkészültének írásos dokumentálása
  • A tervezési folyamat vége írásos jóváhagyás az SZTE és az Új Champignons Kft részéről
  • A kivitelezés során az újonnan felszerelt készülékek optimális működéshez szükséges műszaki paraméter beállítását és sikeres próbaüzemet akadályozó műszaki hibák írásos és fotó dokumentációja, lehetséges megoldások rögzítése
  • Részletes beüzemelési jegyzőkönyv felvétele

 

Szakmai felügyelet: kapcsolattartó kijelölése a nyertes ajánlattevő részéről aki vállalja a beüzemelt képalkotó rendszer havonkénti rendszeres kontrollját, váratlan meghibásodásozás esetén 1 héten belüli helyszíni javítását

Pályázat, száma, megnevezése, címe: GINOP-2.2.1-15-2016-00006

A gombaipari termékpálya ökológiai gazdálkodásra történő átállásának előmozdítása, termésbiztonság fokozása és új, funkcionális gombaalapú élelmiszerek előállítása.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

Termesztő ágyás megfigyelésére alkalmas képalkotó rendszer tervezés és kivitelezés.

 

 

 

Ajánlatkérő a megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

6726 Szeged, Közép fasor 52.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kredics László dr., tanársegéd SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-516, +36 (62) 544-000/4516, +36 (62) 343-959, +36 (62) 544-000/3959
+36 (62) 544-005, +36 (62) 544-000/4005

email: kredics@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: TEMKA-MED Kft.
Nyertes ajánlati ár: 7 100 000,-Ft+ÁFA