Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08992

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Neuropszichológiai tesztfelvétel
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08992

Ajánlattételi határidő: 2018. június 25 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötés dátumától számított 2019. 07. 31.-ig

A beszerzés rövid ismertetője: A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű – érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika részére (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.) Neuropszichológiai tesztfelvétel, tervezetten 130 fővel

Neuropszichológiai tesztfelvétel, tervezetten 130 fővel

Szolgáltatás ismertetése:

Neuropszichológiai tesztfelvétel. A szerződéses időszak alatt a betegek száma tervezetten 130 fő

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott létszámtól (tervezetten 130 fő beteg) eltérjen.

Neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás:

A neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás kognitív neurokognitív felmérést és kognitív kontroll működések kísérleti pszichológiai vizsgálatát foglalja magában.

Az alkalmazott tesztek:

  • Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Raven Progresszív Mátrixok
  • Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST), kategória fluencia feladatok, 1. idői feladat; irányított felejtés feladat (DF-F), előre számterjedelem teszt, 2. idői feladat; 1. lexikális döntési feladat, Stop signal feladat
  • metafora- és iróniaértést mérő teszt, 3. idői feladat; vizuális mintázat teszt (VPT), betű fluencia feladatok, irányított emlékezés feladat (DF-E), fordított számterjedelem teszt, 4. idői feladat; 2. lexikális döntési feladat

Amit nem lehet azonos alkalommal felvenni: DF-F és DF-E, 1. és 2. lexikális döntési feladatok.

A felvett tesztek papír alapon kerülnek átadásra a szükséges dokumentációval együtt.

Feladatellátás helye:

SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika Rehabilitációs Osztály

(6725 Szeged, Leányszállás köz 2/a.)

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház

(4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni.

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

Neuropszichológiai tesztfelvétel, tervezetten 130 darab betegen

 

 

Ajánlatkérő a megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden, a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően legfeljebb 2 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a tényleges neuropszichológiai tesztfelvételek számait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

 Számlázás módja:

  1. részszámla 40 fő – 2018.10.01.
  2. részszámla 40 fő – 2019.02.01.
  3. végszámla 50 fő, összesen: 130 fő – 2019. 07. 31.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Pályázat megnevezése: EFOP-3.6.1-16-2016-00008

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika

(6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Czakó Kata, projekt asszisztens SZTE Rektori Hivatal Projektmenedzsment Igazgatóság, tel: +36 (62) 544-838, +36 (62) 544-000/4838

email: czako.kata@rekt.szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Cogprofile Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 574 500,-Ft+ÁFA