Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08968

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Hidrológiai modellezés az Alsó-Tiszán
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08968

Ajánlattételi határidő: 2018. június 14 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 28 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére (6722 Szeged, Egyetem utca 2-6) Hidrológiai modellezés az Alsó-Tiszán

Árvízi elöntés modellezés Alsó-Tiszavidéki mintaterületen HEC-RAS 1D/2D kapcsolt modell alkalmazásával.

A felépítendő modell paraméterei:

A Tisza meder és hullámtér modellbe illesztése 215 fkm és 160 fkm között keresztszelvények segítségével.

Potenciálisan elöntésre kerülő terület modellbe illesztése: a hullámtér menti kb. 10 km-es sávban, az M43-as autópálya (182.9 fkm) és a Maros jobb parti töltése (178 fkm) között. A potenciálisan elöntésre kerülő terület modellezéséhez szükséges paraméterek: részletes domborzatmodell, területhasználat .

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

(6722 Szeged, Egyetem utca 2-6)

 Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő vízépítő mérnök, geológus vagy geográfus végzettséggel rendelkezzen, vagy releváns hidrológiai modellezési tapasztalattal rendelkezzen.
  • igazolási mód :Végzettség vagy modellezési gyakorlat igazolása referenciával.

 

Érvényes árajánlat leadásának feltétele a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetés.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

 

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

Hidrológiai modellezés

 

 

 

 

Ajánlatkérő a megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek:

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

(6722 Szeged, Egyetem utca 2-6)

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Blanka -Végi Viktória, tudományos munkatárs SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, tel: 62/343236

email: blankav@geo.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Geowater Consulting Bt.
Nyertes ajánlati ár: 1 350 000,-Ft+ÁFA