Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08960

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem létesítményeiben működő 22 db RG-50 típusú robbanás biztos vegyszertároló szekrények nyomáspróbáztatása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08960

Ajánlattételi határidő: 2018. június 14 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Másolat eredetijeRobbanásbiztos szekrények nyomáspróba 2018_.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A Tanszékekről beérkezett nyilvántartások szerint 22 db RG-50-es vegyszertároló szekrényben 50 literes tartály 15 bar túlnyomással 10 perc nyomástartással történő nyomáspróbáját a feladatellátás helyszínén kell elvégezni. (Az MSZ 9905-83 szabvány előírásai )

 

Feladatok:

- Ajánlattevőnek el kell végeznie mind a 22 db RG-50 típusú robbanás biztos vegyszertároló szekrényen a tömítések, szelepek cseréjét és javítását.

 

A berendezések tételes felhasználóit és helyszíneit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

 

Feladatellátás helyszíne:

Az 1. számú Melléklet szerinti helyszíneken kell elvégezni.


A készülékek megtekinthetőek az 1. számú Mellékletben felsorolt felhasználói helyszíneken, Kergyó Zoltán tűzvédelmi üzemeltetési referensel történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-20/911-4086)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónap időszakban 1 db RG-50 típusú robbanás biztos vegyszertároló szekrény nyomáspróbáztatásáról.

 

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott 22 db RG-50 típusú robbanás biztos szekrények nyomáspróbáztatására, a helyszínre történő kiszállás költségeire és esetleges javításokra, anyagcserékre.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással, a SZTE Műszaki igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda által igazolt teljesítést követően.

 

Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy neve: Pap Róbert irodavezető

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Dugonics tér 13.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kergyó Zoltán tűzvédelmi üzemeltetési referens, tűzvédelmi üzemeltetési referens SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda, tel: 06-20/911- 4086

email: kergyo.zoltan@sec.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Minárovits József Tűzoltókészülék szerviz
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA