Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08897

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Terület-előkészítés alprojekt, Szeged, Öthalom (SCIENCE PARK) 85 ha ingatlan értékbecslésének elkészítése”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08897

Ajánlattételi határidő: 2018. május 15 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2 hónapig tartó időszakra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx


További információk:

SZTE Terület-előkészítés alprojekt, Szeged, Öthalom (SCIENCE PARK) 85 ha ingatlan értékbecslésének elkészítése, az alábbiak szerint:

  • Az értékbecslést a jelenlegi állapotban és a környezetterhelés megszüntetését követően kell elkészíteni.
  •  

Helyrajzi szám

SP területe (m2)

ingatlan-nyilvántartási megnevezés

01392/26

1 918

közút

01392/23

20 624

beépítetlen terület

01392/22

154 242

épület,udvar és park

01392/18

515 924

beépítetlen ter.

01392/17

55 002

beépítetlen ter.

01392/4

19 640

park

01392/3

57 609

beépítetlen ter.

 

 

 

Összesen

824 959Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékleteként megtekinthető „Felolvasólap” kitöltésével kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.


További információk:

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő vonjon be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik min. 5 éves ingatlanbecslői tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be az ajánlatában az 1 fő ingatlanbecslőt önéletrajza csatolásával, melyből egyértelműen ki kell derülnie a min. 5 éves ingatlanbecslői tapasztalatnak.

  • Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot legalább 1 db környezetterhelt ingatlannal kapcsolatos ingatlanbecslésről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező értékbecslés elkészítéséről teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bene Zita dr., Science Park projektvezető SZTE Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóság, tel: +36 (62) 342-241, +36 (62) 544-000/2241

email: bene.zita@rekt.szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Estate Capital Vagyonértékelő Kft.
Nyertes ajánlati ár: 550 000,-Ft+ÁFA