Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08834

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (SZTE-ÉTK) részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) Egyéni tanulásmódszertan tanácsadás SZTE hallgatók számára” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08834

Ajánlattételi határidő: 2018. április 20 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2 éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:
A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (SZTE-ÉTK) részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) Egyéni tanulásmódszertan tanácsadás SZTE hallgatók számára” .

SZTE hallgatók számára, különösen a fogyatékossággal élő hallgatók számára, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek biztosítani szükséges egyéni tanulásmódszertan tanácsadást, mely széles körű tájékoztatást ad a hallgatóknak a legkorszerűbb tanulástechnikai módszerekről.

 

Az Életvezetési Tanácsadó Központ évek óta tapasztalja, hogy egyre több tanulási zavarral rendelkező hallgató kerül be az egyetemre. Számukra a kurzusok teljesítése különösen nehéz és folyamatosan érdeklődnek használható módszerek felől. Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság adatai szerint jelenleg 112 regisztrált diszlexiás hallgató tanul az egyetemen és rajtuk kívül több százan lehetnek még érintettek valamilyen tanulási nehézségben, részképesség zavarban. Az egyetemnek kiemelt célja a lemorzsolódás csökkentése. A fenti célcsoport fokozottan ki van téve a lemorzsolódás veszélyének, ezért különösen fontos számukra is és más érintett SZTE-s hallgatóknak hatékony módszereket biztosítani az eredményességük növelés érdekében.

Feladatellátás helye: SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

Teljesítési határidő/részhatáridők (szerződéskötéstől): szerződéskötéstől számítva 2 éves határozott szerződés a vállalkozóval, havonta számlázási lehetőség teljesítés összesítő mellékelésével

A Központ 10 éves tapasztalata alapján félévente átlagosan 45 hallgató igénybe veszi az egyéni tanulásmódszertan tanácsadást. Éves szinten ez 90 óra.

 • A vállalkozó a kliensekre fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 • Tanácsadások időtartama:
 • egyéni tanulásmódszertan tanácsadás esetén kliensenként 2 alkalom. Alkalmanként 45 perc.
 •  
 • Tanácsadások tervezett ütemezése:

szerződéskötéstől számított 2 éven át heti rendszerességgel egy délelőtt (kivéve a nyári időszakot)  

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 • egyéni tanulásmódszertan tanácsadás nyújtása heti ütemezéssel,
 • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

 • Tanácsadások helyszíne: SZTE –ÉTK 6722 Szeged, Honvéd tér 6. A tanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.
 • A Tanácsadásokon résztvevők tervezett létszáma: egyéni tanulásmódszertan tanácsadás esetén félévente átlagosan 45 hallgató.

 

 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.
 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik, az addigi tanácsadási díj azonos szinten tartása mellett.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

A tanulásmódszertan tanácsadást olyan szakember tudja hatékonyan megtartani, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik az eljárás során kiírt területen, melyet oklevéllel igazol.

 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) összesen min. 5 év szakmai tapasztalattal tanulásmódszertan tanításában min. 5 év szakmai tapasztalat, (önéletrajzban kérjük feltüntetni)
 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek)felnőttek/egyetemisták tanulásmódszertani fejlesztésében való min. 5 éves tapasztalat

Igazolási mód: (önéletrajzban kérjük feltüntetni)

Ajánlattevő csatoljon grafo-diagnosztikai ismeretek (oklevélmásolat)

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes Egyéni tanulásmódszertan tanácsadás óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

A tanácsadási díj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

Tanácsadási díj: ……………………..bruttó Ft/óra

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges tanácsadások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítéigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ

(SZTE-ÉTK)

(6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Metódus-Tan Kiadói és Nevelői Bt.
Nyertes ajánlati ár: 2 736 000,-Ft+ÁFA