Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08648

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Kórélettani Intézet (6720 Szeged, Semmelweis utca 1.) részére bútorjavítás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08648

Ajánlattételi határidő: 2018. február 26 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE ÁOK Kórélettani Intézet részére (6720 Szeged, Semmelweis utca 1.) bútorjavítás.

  • Asztal, és munkapultok falhoz rögzítése, vízzáró profilok szerelése, lapok meghajlása részleges visszahúzása, tartólábak áthelyezése.
  • Iroda 2 db szekrényajtó javítás Anyaga: A319 juhar bútorlap, 2 mm abs élzárás
  • 2 db 2350x800x28 mm prégelt fehér asztallap gyártása 2 mm-es abs végzárással

 

Az ajánlat megtételének feltétele a helyszíni bejárás és a kapcsolattartóval történő egyeztetés.
A helyszíni bejárásra biztosított nap
: 2018. február 23. péntek a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban!

Az ajánlattétel feltétele a bútorok helyszínen történő megtekintése 2018. február 23. 14 óráig a SZTE ÁOK Kórélettani Intézet (6720 Szeged, Semmelweis utca 1.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár (Tel.: 06-62/342-958)

E-mail: rakonczay.zoltan@med.u-szeged.hu

 

A helyszíni megtekintésen részt nem vevő Ajánlattevő ajánlatát nem tudjuk figyelembe venni az értékelés során.

Az ajánlat magában foglalja az anyagbeszerzés, az előállítás, szállítás, és a helyszíni beszerelés költségét is.

A tervezett beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, jelen eljárás keretében elvárt feladatok:

  • előzetesen egyeztetett időpontban a fent megjelölt iroda és műtő bútor felújításával, cseréjével kapcsolatos helyszíni felmérés
  • a helyszíni felmérés során Megrendelő igényeinek pontos egyeztetése
  • bútortervek, tervrajzok elkészítése és ezek átadása a Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Iroda részére, a helyszíni egyeztetésen meghatározott időpontra
  • amennyiben a megjelentetett beszerzési eljárással kapcsolatosan szakmai kérdések érkeznek a Kiíróhoz, ezek határidőre való megválaszolása, a kiegészítő tájékoztatás elkészítése kiemelt feladat!

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

 

Ajánlatkérő az anyagköltséggel együtt mindösszesen megajánlott bruttó díjat fogja értékelni.

A bútorok szállításáról a felújítás helyszínére (asztalos műhely) és vissza Ajánlattevő gondoskodik, az ezzel járó költségek Ajánlattevőt terhelik.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

Az ajánlati árat nettó Ft+ÁFA formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára.

Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

Megnevezés

 

Mennyiség

Egységár

nettó

(HUF)

Teljesár

Bruttó

(HUF)

 

Asztal, és munkapultok falhoz rögzítése, vízzáró profilok szerelése, lapok meghajlásának részleges visszahúzása, tartólábak áthelyezése.

 

 

 

 

Iroda 2 db szekrényajtó javítás

Anyaga: A319 juhar bútorlap,

2 mm abs élzárás

 

 

 

 

2 db 2350 x 800x 28 mm prégelt fehér asztallap gyártása 2 mm-es abs végzárással

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

  • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum a nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

(6720 Szeged, Semmelweis utca 1.)


Szállítási cím:

SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

(6720 Szeged, Semmelweis utca 1.)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 6 hónap időszakban legalább 1 db bútorzat felújításáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Kórélettani Intézet által igazolt teljesítést követően. Vállalkozó jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagok költségét, melyekről előzetesen köteles egyeztetni Megrendelő kapcsolattartójával


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Rakonczay Zoltán dr., tudományos tanácsadó SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, tel: +36 (62) 545-200, +36 (62) 544-000/5200

email: rakonczay.zoltan@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bozó Bútor Kft.
Nyertes ajánlati ár: 239 800,-Ft+ÁFA