Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08557

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 1 db készülék eseti javítása, karbantartása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08557

Ajánlattételi határidő: 2018. január 17 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírását követő 2 év.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE GYTK Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 1 db Thermostar GSD320 T3 tömegspektrográf fűthető MS csatlakozással, TGA-MS interface-szel, eseti megrendelés alapján történő karbantartása/javítása.


Tipikus meghibásodások:

Thermostar GSD320:

 • vákummotor javítása/cseréje
 • fűthető TGA-MS csatlakozás javítása/cseréje
 • vezérlő panel javítása, cseréje
 • üvegkapilláris cseréje
 • bármilyen egyéb hiba

 

Javítási helyszín:

SZTE GYTK

Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

(6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

 

A készülék a helyszínen megtekinthető a SZTE GYTK Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) előzetes időpontegyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Weszelovszkyné Dér Evelyn ügyvivő szakértő Tel.: 06-62/545-571 E-mail: der.evelyn@pharm.u-szeged.hu;


Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
 • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a laboratóriumi eszközök meghibásodásának a bejelentésére.
 • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 48 órán belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a készülékek biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha a készülék csak kizárólag külföldön javítható.
 • Vállalkozó köteles az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó a javítás során beépített, kicserélt alkatrészekre a./ az újonnan beépített elemekre, alkatrészekre 6 hónap garanciát vállal.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

 Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum a nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

 

Bírálati szempontok:

Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

Súlyszám

1) Eseti javítás rezsióradíja: ……….. nettó Ft/óra (megkezdett óránként) 4

3) Kiszállási díj: ………nettó Ft/alkalom 2

 

 

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

eseti javítás rezsióradíja

Ft/óra

 

 

Kiszállási díj:

Ft/alkalom

 

 

 

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő szempontonként 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képest arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott és a súlyszámmal felszorzott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy a megjelölt eszköz javítására, karbantartására kiképzett szerviz mérnökkel rendelkezik és hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használ fel !

 

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a megjelölt eszközre kiképzett szerviz mérnökkel rendelkezik és hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használ fel !

 

„Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (e-mail cím) is küldjék meg!”

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti javításra adott rezsióradíját és a kiszállási díját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Nyertes ajánlattevő köteles a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Nyertes Ajánlattevő a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint a műszerek esetleges elszállításának a költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Weszelovszkyné Dér Evelyn, ügyvivő szakértő SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36 (62) 545-571, +36 (62) 544-000/5571

email: der.evelyn@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: B&T Service Kft.
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA