Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08453

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Lézeres mérnöki szakértői szolgáltatás
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08453

Ajánlattételi határidő: 2017. december 08 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 365 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés ismertetése: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére lézeres mérnöki szakértői szolgáltatás

 

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (Szeged, Dóm tér 9.) számára lézeres mérnöki szakértői szolgáltatás eseti megrendelés alapján az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 „Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben” projekt megvalósításához (témaszám: 0U121 24 12). Ajánlattevőnek az alábbiakban felsorolt gyártók által forgalmazott különböző típusú lézerekkel kapcsolatos mérnöki szakértői szolgáltatást kell elvégeznie évente egyszer:

 

 • FemtoLasers Rainbow lézeroszcillátor Sprout pumpalézerének kalibrálása
 • Homemade Ti:Sa lézer kalibrálása
  • Photonics Industries DM-527-32 lézer kalibrálása
  • Spectra-Physics Lasers Pro190-10 YAG lézer kalibrálása

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó a mérnöki szakértői szolgáltatások során kizárólag a gyártó által előírt módon végezheti a kalibrálást.
 • Vállalkozó köteles a mérnöki szakértői szolgáltatások során végrehajtott kalibrálásokról keletkező jegyzőkönyveket a Megrendelő számára a szolgáltatás elvégzését követően átadni.
 • Vállalkozó köteles a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül az eszköz kalibrálását elvégezni.
 • Vállalkozó köteles a lézeres mérnöki szakértői szolgáltatás díját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • A szerződéses időszak a szerződés megkötésétől a 365. napig tart.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.
 • Az egyes lézerek kalibrálásának pontos időpontját megrendelő és Vállalkozó a szerződéskötést követően egyeztetik.

 

 

Mennyiségi adat: 4 db kalibrálás


Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(Szeged, Dóm tér 9.)

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az Ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 5 év során minimum 3 mérnöki szakértői szolgáltatásról, melyek összértéke elérte a minimum nettó 2.400.000,- Ft-ot.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a mérnöki szakértői szolgáltatás megnevezését, a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 • Ajánlattevő rendelkezzen érvényes szakmai felelősségbiztosítással, VAGY ISO9001 minőségbiztosítási rendszerrel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felelősségbiztosítása, valamint a legutolsó aktuális díj befizetéséről szóló igazolása másolatát, VAGY az ISO9001 tanúsítványa másolatát.

 

Pályázat címe, megnevezése: EFOP-3.6.2-16-2017-00005

 

„Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben” pályázatban vállalt feladatok teljesítéséséhez szükséges lézeres mérnöki szakértői szolgáltatások elvégzése eseti megrendelés alapján

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes 4 db lézerkészülék kalibrálásra bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

A kalibrálási díjak összegét az alábbi formában kérjük megadni:

Megnevezés

Volumen

Nettó egységár (HUF)

Egységárra jutó ÁFA (HUF)

Bruttó egységár (HUF)

Bruttó ár (HUF)

Szolgáltatás költségei

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

I. Összesen (szolgáltatás):

 

0

0

0

0

Anyagjellegű költségek (volumen*ár megjelölésével)

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

II. Összesen (anyagköltség):

 

0

0

0

0

Egyéb költségek

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

III. Összesen (egyéb):

 

0

0

0

0

IV. Végösszesen (I.+II.+III.)

 

0

0

0

0

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő az egyes lézerek kalibrálásának tényleges pontos időpontjait 10 munkanappal megelőzően egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges kalibrálásokat a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

 • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum a nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő minden egyes lézeres mérnöki szakértői szolgáltatást (kalibrálást) követően, a kiállított munkalap alapján 1-1 db számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti lézeres mérnöki szakértői szolgáltatásra adott díját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(Szeged, Dóm tér 9.)

 

 

„Tájékoztatjuk kedves beszállítóinkat, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyes egységei 2017. december 23. és 2018. január 1. között zárva tartanak, ezért ezen időszakon belül levélpostai küldeményeket, csomagot nem tudunk átvenni. Az egyetemi hivatalok 2018. január 2.-án (kedden) kezdik meg működésüket. Megértésüket köszönjük.”

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Unghváryné Kerekes Arika, TeWaTi Kutatócsoport projektmenedzser SZTE TTIK Fizikai Intézet, tel: +36 (62) 544-420, +36 (62) 544-000/4420

email: akerekes@titan.physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: RK Tech Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 400 000,-Ft+ÁFA