Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08241

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Fogorvostudományi Kar részére, diákmunkás(ok) biztosítása ruhatárosi feladatok ellátására”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08241

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 26 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017.10.01.-2018.04.30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

  • Tervezetten heti 42 órában kell a ruhatárosi feladatokat ellátni a klinika rendelési ideje alatt.
  • A rendelési időt legfeljebb 2-3 diákmunkással kell lefedni, úgy hogy egyszerre 1 diák láthatja el a feladatokat.
  • Ellátandó feladatok: kabátok bevétele, rendezett elhelyezése és felügyelete a ruhatárban, sorszám kiadása, kabátok kiadása
  • Feladatellátás helye: SZTE Fogorvostudományi Kar, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.
  • Előny: angol nyelvtudás, hasonló területen szerzett tapasztalat

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott heti tervezett óraszámtól eltérő óraszámot fog ténylegesen igényelni a szerződéses időszak alatt.

 

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt emelheti az óradíját, amennyiben a garantált bérminimum emelkedik, de maximum az emelkedés arányában.

 

Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal diákmunka közvetítésben.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik 3 éves szakmai tapasztalattal diákmunka közvetítés témakörében.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár (nettó Ft)

Diákmunka díja/óra/fő/alk.:

 

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti szolgáltatás kapcsán, milyen Áfa fizetési körbe tartozik!

Ajánlatkérő a megadott nettó óradíjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő több azonos ajánlati ár esetén felkéri az egyező árat adó ajánlattevőket egy új ajánlat adására és a kedvezménnyel csökkentett ajánlati árak közül az alacsonyabbat hirdeti nyertesnek. Amennyiben a kedvezménnyel csökkentett ajánlati árak is egyezőséget mutatnak, akkor Ajánlatkérő sorsolással állapítja meg a nyertest, mely sorsolás helyéről és időpontjáról Ajánlattevőket előre értesíti, hogy igényük esetén jelen tudjanak lenni a sorsoláson.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően, havonta 1 db számla benyújtására jogosult a diákmunkás(ok) által az adott hónapban ténylegesen ledolgozott óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az elszámolás alapját a munkavállaló(k) által vezetett jelenléti ív képezi.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Somodi Beáta, anyagbeszerző SZTE FOK, tel: 06-62/342-892

email: somodi.beata@stoma.szote.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mind-Diák Szövetkezet
Nyertes ajánlati ár: 1 140 000,-Ft+ÁFA