Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07863

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Szegedi Tudományegyetem SZAKK Családorvosi Intézet (Szeged, Tisza Lajos krt. 109.) részére „Családorvoslás specifikumai rezidensképző kurzus megtartása”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07863

Ajánlattételi határidő: 2017. június 01 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. június 12-16.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Családorvoslás specifikumai rezidensképző kurzus megtartása háziorvosi rezidensek részére. A képzés 5 nap, 42 óra, 14 szekció / modul. Előadások, csoportfoglalkozások, megbeszélések, prezentációk, praxislátogatások, társasági programok.

A képzés a hallgatói létszámhoz igazodóan cca. 40 hallgatóra kell szervezni, akiket 4 csoportra osztva kell képezni. Egy csoportnak két csoportvezetője van, minden alkalommal legalább egy csoportvezetőnek jelen kell lennie.

Tananyaga: A Családorvoslás Specifikumai Rezidensképző Kurzus szakmai anyaga (400 oldal) / Bizonylati Album / oktatási segédanyagok elektronikus és nyomtatott formában.

Oktatási módszerek: brainstorming, kiscsoportos foglalkozás, szerepjáték, SWOT analízis, előadás, prezentáció, praxisvizit

Ellenőrző-értékelő módszerek: szekciónkénti értékelő lapok, oktatói fórum, egyéni visszajelzések

Szekciók címei:

 1. szekció: Bevezetés (képzési célok megfogalmazása, keretek ismertetése)
 2. szekció: Képzési módszerek
 3. szekció: Ki a jó háziorvos?
 4. szekció: A háziorvos kapcsolati rendszerei (külső, belső), a háziorvosi team
 5. szekció: Praxisszervezés
 6. szekció: A háziorvosi praxis finanszírozási aspektusai
 7. szekció: Vállalkozási forma megválasztása, praxisvásárlás
 8. szekció: A háziorvos felügyeleti szervei
 9. szekció: Az orvosi tevékenység etikai vonatkozásai
 10. szekció: Jogi vonatkozások, a háziorvos, mint szakértő
 11. szekció: Képzési terv
 12. szekció: Kutatás az alapellátásban
 13. szekció: Ellenőrzés, értékelés (mind a háziorvosi szakképzés rendszerében CME-ben)
 14. szekció: Feedback

 

Képzések helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem tantermeiben (vagy annak közelében), valamint Szeged vonzáskörzetében elhelyezkedő háziorvosi praxisokban.

 

Résztvevők tervezett létszáma (a szerződéses időszak alatt):

A képzést a hallgatói létszámhoz igazodóan cca. 40 hallgatóra kell szervezni, akiket 4 csoportra osztva kell képezni. Egy csoportnak két csoportvezetője van, minden alkalommal legalább egy csoportvezetőnek jelen kell lennie.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 5 fő oktatója rendelkezzen háziorvostan szakorvosi képzettséggel, min. 5 éves oktatói tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatói rendelkeznek a fenti képzettséggel, tapasztalattal.

 

Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 5 fő szakorvos oktatója rendelkezzen Szeged vonzáskörzetén belül elhelyezkedő háziorvosi rendelőkkel.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatói rendelkeznek a fenti kritériumoknak megfelelő háziorvosi praxisokkal.

 

Szerződéses feltételek:

 • Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden, a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre. Ilyen költségek pl.: szervezési költségek, külföldi tanulmányokon alapuló know-how biztosítása, elméleti oktatási helyszín biztosítása, oktatók díjazása, gyakorlati oktatási helyszínek biztosítása, hallgatók gyakorlati praxisokba történő utaztatási költségei, gyakorlatvezető szakorvos oktatók, szimulált páciensek díjazása, felhasznált eszközök biztosítása (projektor, kamerák, állványok, DVD-k, monitorok), hallgatóságnak kiosztott oktatási segédanyagok, stb.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes szolgáltatásra mindösszesen bruttó Ft formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre (pl. oktatási segédanyagok).

 

Fizetési mód: Az elszámolás az árajánlatban megadott teljes szolgáltatásra egyben történik.

 

Fizetési feltételek: A számla összege a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással kerül kifizetésre.

 

Számlázási cím:   Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számla küldés postacím: Szegedi Tudományegyetem ÁOK SZAKK Családorvosi Intézet Intézet, Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nagyvári Péter dr., intézeti orvos SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, tel: +36 (62) 545-551, +36 (62) 544-000/5551

email: nagyvari.peter@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Avanna Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 235 000,-Ft+ÁFA