Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ07251

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁOK Bőrklinika tanterme, Szemészeti Klinika tanterme és Szülészeti Klinika tanterme meglévő audiovizuális technika felújítás tervezése”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ07251

Ajánlattételi határidő: 2017. január 13 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. január 24.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE ÁOK Bőrklinika tanterme, Szemészeti Klinika tanterme és Szülészeti Klinika tanterme meglévő audiovizuális technika felújítás tervezése.

Előzmények:

A SZTE értékhatár feletti eljárás rend keretén belül közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a SZTE ÁOK Bőrklinika - , Szemészeti Klinika - , Szülészeti Klinika tantermeinek (3 db oktató terem meglévő audiovizuális technika felújításának esetleges cseréjének tervezése.).

A tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, jelen eljárás keretében elvárt feladatok:

  • előzetesen egyeztetett időpontban a fent megjelölt tantermek meglévő hang- és képtechnika felújításának, cseréjének helyszíni felmérése
  • a helyszíni felmérés során a Megrendelő igényeinek pontos egyeztetése, helyszíni jegyzőkönyv készítése
  • hangtechnikai és informatikai eszközök tételes felsorolása, terv elkészítése és ezek átadása a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda részére a helyszíni egyeztetésen meghatározott időpontra.
  • amennyiben a megjelentetett közbeszerzési eljárással kapcsolatosan szakmai kérdések érkeznek a Kiíróhoz, ezek határidőre való megválaszolása, a kiegészítő tájékoztatás elkészítése kiemelt feladat!
  • Figyelem! Jelen eljárásban nyertes Tervező, a termek felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő nem indulhat!
  • közbeszerzési eljárással kapcsolatosan szakmai kérdések érkeznek a Kiíróhoz, ezek határidőre való megválaszolása, a kiegészítő tájékoztatás elkészítése kiemelt feladat!

 

Az ajánlat megtételének feltétele a helyszíni bejárás és a kapcsolattartóval történő egyeztetés.
A helyszíni bejárásra biztosított nap
: 2016. december 06-ig. (15 óráig) a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban!

Teljesítés helye: Bőrklinika tanterem (Szeged, Korányi fasor 6.)

Szülészet Klinika tanterem (Szeged, Semmelweis u. 1.)

Szemészeti Klinika tanterem (Szeged, Korányi fasor 10—11.)

 

 

Az ajánlattétel feltétele a tantermek meglévő eszközeinek helyszínen történő megtekintése 2016. december 06-ig. 15 óráig előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Révész Gábor kollégium igazgató Tel.: (Tel.: 06-62/545-729)

 

E-mail: revesz.gabor@med.u-szeged.hu

 

A helyszíni megtekintésen részt nem vevő Ajánlattevő ajánlatát nem tudjuk figyelembe venni az értékelés során.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap időszakban legalább - 1 db oktató vagy konferencia terem audiovizuális és informatikai rendszerének tervezéséről.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a feladatok elvégzése után, teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

 

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

ÁOK Dékáni Hivatal

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Révész Gábor, igazgató SZTE ÁOK Kollégiumok Igazgatósága, tel: +36 (62) 544-910, +36 (62) 544-000/4910, +36 (62) 545-903, +36 (62) 544-000/5903

email: revesz.gabor@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: PEAK Audio Kft.
Nyertes ajánlati ár: 300 000,-Ft+ÁFA