Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ07011

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Felsőoktatás-menedzsment témakörhöz kapcsolódó szakértői kapacitás rendelkezésre állásának biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ07011

Ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 29 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016.október 1-től 2017. március 31-ig. Ajánlatkérő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a közbeszerzési értékhatár feletti összes ellenérték kerülne megrendelésre.

A beszerzés rövid ismertetője:

Felsőoktatás-menedzsment témakörhöz kapcsolódó szakértői kapacitás rendelkezésre állásának biztosítása, az alábbiak szerint:

A Szegedi Tudományegyetem kancellári feladatrendszerének, szervezeti hátterének és folyamatainak fejlesztéséhez szakértői kapacitást kíván igénybe venni. A hazai és a nemzetközi felsőoktatás-menedzsment legjobb gyakorlatainak, megoldásainak implementációjával kívánja az Egyetem hatékonyabbá tenni igazgatási, gazdálkodási, működési gyakorlatát. Az Egyetem az alábbi – kancellár által felügyelt – területekre fókuszálva tervezi tanácsadói szolgáltatás igénybe vételét:

 • A kancellárhoz tartozó szervezet áttekintése, javaslattétel
  • A kancellár közvetlen és kettős felügyelete alá tartozó munkakörök áttekintése
  • Felelőségi és hatásköri rendszerek áttekintése, javaslattétel
  • Szabályzatok, utasítások rendszerének áttekintése, teljességi vizsgálat,
  • Beszerzés szervezetének és folyamatinak áttekintése, javaslatok,
  • az SZTE informatikai szervezetének, folyamatinak vizsgálata, javaslatok,
  • Gazdasági adminisztráció szervezete, folyamatok
  • Igazgatási szervezet, folyamatok
  • Költségvetés tervezésének folyamata - javaslattétel
  • Klinikai irányítás, gazdálkodás szervezete, folyamata
  • Controlling tevékenység fókusza, tartalma,
 • Kül-és belföldi földi best practice bemutatása
 • Fejlesztési projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos szakértői közreműködés

Az Egyetem a fenti témák vonatkozásában, a feladatok, külső tanácsadói kompetencia-igények felmerülése esetén tervezi a jelen beszerzésben lekötött kapacitások lehívását.

A lekötött kapacitás igénybe vétele:

Az ajánlattevő vállalja, hogy a fenti témákban, a kancellár által meghatározott – külön megrendelőben rögzített – feladatdefiníció alapján tanácsadói szolgáltatással közreműködik. A megrendelő tartalmazza a feladat leírását, az elvárt eredményterméket, a tervezett kapacitást. Az elvégzett feladatok elszámolása az egyes megrendelőkhöz kapcsolódóan, a tényleges tanácsadói ráfordítás alapján, az ajánlattevő által meghatározott tanácsadói napidíj alapján történik.

Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
bírálati szempont súlyszám leírás
legalacsonyabb összegű ajánlati ár 5

Tanácsadói napidíj: ………,- Ft + Áfa

Ajánlatkérő az egy napra megajánlott nettó tanácsadó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év során teljesített az ajánlatkérésben felsorolt felsőoktatás-irányítási területek fejlesztésére vonatkozó referenciák száma: ……… db 5

Figyelem! Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év során hány darab az ajánlatkérésben felsorolt felsőoktatás-irányítási területek fejlesztésére vonatkozó referenciával rendelkezik, és sorolja fel azokat minimálisan az alábbi tartalommal: teljesítés ideje, felsőoktatási intézmény megnevezése, az ajánlatkérésben is felsorolt felsőoktatás-irányítási terület megnevezése melyre a referencia vonatkozik.További információk:

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek


Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot legalább 1 db magyarországi felsőoktatási intézményben végrehajtott, kancellári rendszer implementációjához kapcsolódó szervezet-, folyamatfejlesztési projektről, melynek ellenértéke minimum 7.000.000,- Ft volt.
 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot legalább 1 db klinikai központtal rendelkező magyarországi felsőoktatási intézmény folyamatinak áttekintéséről, melynek ellenértéke minimum 7.000.000,- Ft volt.

Figyelem! A referencianyilatkozatok formailag akkor megfelelőek, ha tartalmazzák legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél (magyarországi felsőoktatási intézmény) megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról minden egyes megrendelést követően 1 db számla benyújtására jogosult a tényleges tanácsadói ráfordítás alapján, az ajánlatában megadott tanácsadói napidíj szerint, melyeket a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizet ki.


Az ajánlat elvárt tartalma:

 • Ajánlati ár a tanácsadói napidíjra vonatkozóan
 • Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év során hány darab az ajánlatkérésben felsorolt felsőoktatás-irányítási területek fejlesztésére vonatkozó referenciával rendelkezik, és azok felsorolása minimálisan az alábbi tartalommal: teljesítés ideje, felsőoktatási intézmény megnevezése, az ajánlatkérésben is felsorolt felsőoktatás-irányítási terület megnevezése melyre a referencia vonatkozik.
 • Referencianyilatkozat legalább 1 db magyarországi felsőoktatási intézményben végrehajtott, kancellári rendszer implementációjához kapcsolódó szervezet-, folyamatfejlesztési projektről, melynek ellenértéke minimum 7.000.000,- Ft volt
 • Referencianyilatkozat legalább 1 db klinikai központtal rendelkező magyarországi felsőoktatási intézmény folyamatinak áttekintéséről, melynek ellenértéke minimum 7.000.000,- Ft voltAjánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fendler Judit dr., kancellár SZTE - Szegedi Tudományegyetem, tel: +36 (62) 342-300, +36 (62) 544-000/2300

email: kancellar@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
Nyertes tanácsadói napidíj: 110 000,-Ft+ÁFA/nap