SZTE Info
Kiemelt_JCs

89. Ünnepi Könyvhét – Jancsák Csaba: Reform-hullámvasúton a tanárképzés

A tanárképzésben részt vevő hallgatók a bolognai folyamat előtt és alatt. Ez a címe Jancsák Csaba angolul megjelent legújabb tanulmánykötetének. A szerzőt az Open Access információk jelentőségéről, illetve az oktatás- és ifjúságkutatás összefüggéseiről is kérdeztük – a 89. Ünnepi Könyvhéten.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Fontos kutatási téma a tanárképzés? – kérdeztük az ifjúságkutató szociológustól, Jancsák Csabától. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségi Intézet főiskolai docense legújabb, Students of Teacher Education in Hungary: Before and during the Bologna Process című tanulmánykötetéről beszél 2018. június 6-án az MTA SZAB székházában tartandó könyvbemutatón.

– Magyarországon is nagyon fontos kihívás, hogy a közoktatásban nevelődő új generációk miként vannak felvértezve a XXI. század kihívásaira. Az iskolában a fiatalok – amellett, hogy tudást és jártasságot szereznek bizonyos tartalmakban – szembesülnek olyan tényezőkkel, új kihívásokkal, amelyek az egész magyar és európai oktatásügyet jellemzik. A tanárképzés hallgatói az oktatási rendszer utánpótlását jelentik, fontos tehát tudnunk, hogy kikből lesznek, miképpen gondolkodnak, milyen értékeket vallanak a következő tanárgenerációk.


JCs_kvel

 

– Miért vízválasztó Bologna a magyarországi tanárképzésben?

– Mert a magyar felsőoktatást a legutóbbi harminc évben folyamatosan reformálják. Ennek sajátossága: a reform újra megreformálása úgy történik, hogy az oktatáspolitika nem gyűjt be olyan adatokat, amelyek a korábbiak értékelését jelentenék és a további reform mérföldköveit kijelölnék. E reform-hullámvasúton folyamatosan változó felsőoktatásnak ugyanakkor fontos része a tanárképzés. Sőt, a legtöbbet reformált képzési terület! Az Európai Unió oktatási miniszterei szerint a Bologna-folyamat töretlen lendületben halad, hazánkban az EU-s csatlakozás óta a harmadik rendszerben képződnek a tanárok. Megjegyzem, egyre kisebb létszámban – már a jelentkezések számát is kevésnek értékeljük, és a kibocsátott diplomák száma is elmarad a Bologna Folyamat előttitől. Ugyanakkor tartalmi megújulás nem igazán történt meg, noha a jogi környezetet leíró reformok jó lehetőséget jelentenek a képzések tartalmának értékelésére és a folyamatos modernizálásra.


JCs_konyva

– Tizenöt éve foglalkozik ifjúságkutatással Jancsák Csaba. Ennek a munkának hogyan lett része az oktatáskutatás?

– A szociológiai tudományos kutatások érdeklődése sokszínű. Az én kutatási érdeklődésemben sem válik élesen ketté az oktatás és az ifjúság világának mélyebb megértése. Nemzetközi viszonylatban is igaz: az oktatásszociológia kutatási centrumában találhatók a fiatalok, és az ifjúságszociológusok megkerülhetetlen témája az oktatás, a két érdeklődés metszetében állnak tehát a fiatalok, mint az oktatási terek aktorai. Ennek oka, hogy a fiatalok életvilágát jelentősen meghatározza az iskola.

 

– Ezt a művét a 89. Ünnepi Könyvhéten Kósa Maja doktorandusz (SZTE NDI) ismerteti. Mi az oka annak, hogy csak angol nyelven jelent meg a magyarországi tanárképzés helyzetét bemutató kötete?

– Magyarország része az unió felsőoktatási térségének, tehát nem egy közigazgatási határokon belüli zárvány. A szociológusoknak napjainkban olyan globális folyamatokra is reflektálniuk kell, amelyek az új típusú munkaerőpiacról, új típusú generációk neveléséről, a gyermekek világának a változásáról szólnak. E változások az egész Európai Unióban megjelenő kihívások. A felsőoktatás, a tanárképzés és a hallgatók kutatásának eredményei nemzetközi dimenzióban is relevánsak. Fontos a nemzetközi tudományos térben is közzétenni a kutatási eredményeket, mert ezzel része lesz a tudományos diskurzusnak. Fontosnak tartom azt is, hogy a kutatások kooperatív légkörben, szinergikus szemléletmódban valósuljanak meg nemcsak a nemzetközi és hazai, hanem a kutatói generációk között is átívelő módon, ezért megtisztelő a számomra, hogy a SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktori hallgatója Kósa Maja mutatta be a könyvet.

 

– Az ingyenes hozzáférésű, illetve az akadémiai szféra által látogatott portálokon, valamint a kolozsvári egyetemi kiadó honlapján is megjelent legújabb műve. Miért preferálja az Open Access, az OA, vagyis munkáinak ingyenesen elérhető, online, digitális típusú megjelentetését?

– Ha csak az adott könyvem kiadójának filozófiája vagy szempontjai nem tiltják, ragaszkodom a nyílt hozzáféréshez és szabad terjesztéshez. Az Open Access információ segíti a tudományos eredmények szabad és jogszerű felhasználását. A magyarországi tanárképzésről írt könyvem is így lett része annak a párbeszédnek, amely a szakmai térben folyik.


800

– Miért éppen a kolozsvári egyetem kiadója, a Presa Universitara Clujeana gondozta ezt az angol nyelvű kiadványt?

– A kolozsvári egyetemen mély, árnyalt kutatásokkal foglalkozik az szociológiai műhely. Ehhez a szociológiai iskolához közvetlen kapcsolódási lehetőséget, hidat teremtett az egykor a Babes-Bolyai Tudományegyetemen diplomázó, ma az SZTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékén professzorként oktató és kutató, Pászka Imre, akit felkértem a könyvbemutatón beszélgetőpartneremnek. A kolozsvári egyetem kiadója nemzetközileg is jegyzett, az oxfordi vagy cambridge-i egyetemi kiadóhoz hasonló modell alapján működik. Tehát a kolozsvári szociológiai kutatások és a kolozsvári egyetemi kiadó nívója teszi lehetővé, hogy nemzetközi szerzőgárdával dolgozhatnak. Ugyanakkor azt a személyes dimenziót is meg kell említenem, hogy a kolozsvári és a szegedi egyetem – Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem Nobel-díjas rektorának gondolatára utalva – ugyanannak a fának két hajtása. Ezért a hallgatók, az oktatók, a tanszékek és az egyetemek közötti kapcsolat ápolását, bővítését fontos küldetésünknek érezzük. Például – Pászka Imre professzor számunkra példát adó formájú ösztönzésére – a kolozsvári Erdélyi Társadalom című folyóiratban szegedi szociológusok is közölnek, mint ahogy ottani szerzők tanulmányait megjelenteti az általa szerkesztett, Belvedere Meridionale – Történelem és Társadalomtudományok című folyóiratunk angol nyelvű különszámaiban is.

 

– Mi minden következik A tanárképzésben részt vevő hallgatók a bolognai folyamat előtt és alatt című kötetének a megjelenéséből?

– Két országos adatfelvétel jelenti az alapját a kötetnek: kutatásvezetőként több hazai tanárképző helyről gyűjtöttem információt a 2000-es évek elején, tehát Bologna előtt, majd a Bologna-folyamat közepette, 2012-2013 táján. Ezt folytatva az a célom, hogy idősorosan is meg lehessen nézni, mi minden változott meg napjainkra. A Bologna-folyamat nem állt meg, az EU-tagállamok miniszterei május 24-25-én Párizsban a folyamat kiszélesítéséről állapodtak meg. Magyarországon viszont a felsőoktatás, azon belül is a tanárképzés részben visszatért a Bologna-folyamat bevezetése előtti állapotra. Meg kell néznünk, hogy például miként alakult a tanárképzésbe bekapcsolódó hallgatók száma, motivációi, pályaelkötelezettsége, a változások mögött milyen trendek húzódnak. A kutatás folytatásával is reflektálni szeretnék arra az állításra, hogy képzett és motivált tanárok nélkül Magyarország társadalma nem képes válaszolni a jövő kihívásaira.

 

SZTEinfo

Fotó: Ú. I.


További információ:

89. Ünnepi Könyvhét Szegeden: a programok több mint fele SZTE-kötődésű


89. Ünnepi Könyvhét: 60 éves a Hupikék törpikék képregény – e műfaj kulcs az olvasás népszerűsítésében

 

89. Ünnepi Könyvhét – J. Nagy László: „A múlt benne van a jelenben – Algériában és Franciaországban is”
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. szeptember 30.

IMG_6486

Dr. Piros Györgyit belgyógyász-kardiológust, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ osztályvezető főorvosát és testvérét, Piros Ildikót, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt páros interjúnkban a szívről kérdeztük. Arról a szívről, amit sokat emlegetünk, de alig ismerünk.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 21. 09:15 - 25. 17:00
  The BIOMAT 2019 International Symposium will be held at University of Szeged, Bolyai Institute and Hungarian Academy of Sciences, Hungary. The participation in the BIOMAT 2019 International Symposium is another great opportunity for research students and young postdocs to exchange scientific feedback with their colleagues from several countries, in the best tradition of the BIOMAT Symposium Series.
 • október 21.
  12:10 - 12:20
 • október 21.
  16:30 - 18:30
  Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete és a Mentor(h)áló az új tanévben is folytatja közkedvelt műhelysorozatát.
  A műhelyfoglalkozáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
 • október 21.
  18:00 - 19:00
  Beszélgetőtárs: Bene Zoltán író
  Mi köze van az ellopott, tömör arany Fabergé-tojásnak a Patyomkin páncéloshoz? Túlélheti-e valaki a 20. század három legnagyobb közlekedési katasztrófáját? Mi történik, ha Nikola Teslának rossz napja van? [...] És egyáltalán, miért ír egy zeneszerző képzeletbeli családregényt?
 • október 21.
  18:00 - 19:00
  Megnyitja: Tóth István ezredes, MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettes
  Tordai Kamilla az egyetemi évek után a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében kezdett el dolgozni, ahol immár két éve dokumentálja a Zrínyi Miklós Laktanya falai között a különböző harcászati foglalkozásokat, gyakorlatokat, városi rendezvényeket. Fotóválogatása a katonák mindennapjait, izgalmakkal teli életüket mutatja be.
  Megtekinthető október 31-ig, hétköznapokon 08.00-22.00, szombaton 09.00-20.00 óráig.