Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár RSS
Könyvhét: Ikonológia és Műértelmezés sorozat 14. és 16. kötetének közös bemutatója
Időpont:2019. június 12.17:00 - 18:30
Helyszín:SZTE BTK (6722, Egyetem utca 2.), AudMin
Az SZTE NKI JATEPress kiadói műhely gondozásában megjelenő Ikonológia és Műértelmezés sorozat 14. és 16. kötetének közös bemutatója. (14. Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt. Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok. JATEPress 2018. 16.: Horváth Nóra: „A szépség szeretői”. George Santayana és kortársai. A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19–20. század fordulójának új-angliai eszmetörténetéből. JATEPress 2019.) Beszélgetőpartnerek: dr. habil. Kérchy Anna (egyetemi docens, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék), dr. Horváth Nóra (egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék), prof. dr. Szőnyi György Endre (egyetemi tanár, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék), dr. Annus Irén (egyetemi docens, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék), dr. habil. Krémer Sándor (egyetemi docens, SZTE BTK Társadalomelméleti Intézet, Filozófia Tanszék). Az SZTE NKI Szegedi Egyetemi Kiadó szervezésében.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium