Intézményi felvételi eljárás informatikai képzési területre a Szegedi Tudományegyetemen 

Jelentkezők köre: Az Nftv. 42§ (8) alapján a hallgató vagy a korábban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti felvételét - a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – a Szegedi Tudományegyetemen meghirdetett informatika képzési területének szakjára.

Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.

Jelentkezési időszak: az őszi félévre július 30-ig, a tavaszi félévre január 10-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezés módja: kizárólag elektronikusan, Modulo űrlapon. Az űrlap a kért adatok kitöltése és a mellékletek csatolását követően adható be. Amennyiben az elbíráláshoz beadott dokumentumok hiányosak, az Egyetem hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás határideje 8 nap. Hiányos dokumentáció alapján a felvételre nincs lehetőség. A jelentkezés díja 5000,-ft, melyet az űrlapon, a beadás előtt online módon kell befizetni.

Csatolandó dokumentumok (SZTE-n kívüli teljesítés esetén): hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában, tantárgyleírások.

Jelentkezők rangsorolása: az elismert kreditek száma és a hozzájuk tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag két tizedes pontosságra kerekített eredményének százszorosa adja a felvételi pontszámot. A háromfokozatú értékelés esetén a kiválóan megfelelt jeles (5) a megfelelt közepes (3), a nem felelt meg elégtelen (1) érdemjeggyel kerül beszámításra. Ezen pontszám csökkenő listája alapján határozza meg az Egyetem a felvehetők körét a rendelkezése álló kapacitás szerint. Amennyiben a kar eljárásrendje lehetővé teszi, és a jelentkező rendelkezik lezárt félévvel/félévekkel, a pontszámítás a lezárt félév/félévek súlyozott tanulmányi átlagának/átlagainak százszorosával számítódik.

Jelentkezők értesítése az eljárás eredményéről: a jelentkezési lapon megadott e-mail címen, kizárólag elektronikus formában. Az őszi félévben legkésőbb augusztus 25-ig, tavaszi félévben január 31-ig kapnak értesítést a jelentkezők.

 

Az intézményi felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által az intézményi felvételi eljárásban meghirdetett informatikai képzések a Természettudományi és Informatikai Karon, valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon érhetők el.


esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Amer BatshoneAmer Batshone – GTK – International economy and business

Nálam az elsődleges szempont az volt, hogy Európában szerettem volna tanulni. Így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre, hiszen nagyon jó hírnévvel rendelkezik. A képzési területemről is azt hallottam, és most már tapasztaltam is, hogy nagyon színvonalas az oktatás, és megbecsülik a diplomát, amit itt szerzünk. Emellett nagyon olcsó itt az élet, úgyhogy megéri itt egyetemistának lenni.

Mango_MagdolnaMangó Magdolna - ÁJTK jogász

A képzéssel kapcsolatban eddig csak pozitív tapasztalataim vannak. A tanárok korrektek, bár vannak nehéz tantárgyak, de végig lehet vinni. Szeged nagyon jó hely, a közelsége miatt is ide akartam jönni, valamint azért, mert sok ismerősöm járt ide, ők is ajánlották. Mindig is jogász akartam lenni, és úgy érzem, hogy a szegedi ÁJTK megfelelő hely erre.További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *