Intézményi felvételi eljárás informatikai képzési területre a Szegedi Tudományegyetemen 

Jelentkezők köre: Az Nftv. 42§ (8) alapján a hallgató vagy a korábban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti felvételét - a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – a Szegedi Tudományegyetemen meghirdetett informatika képzési területének szakjára.

Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.

Jelentkezési időszak: az őszi félévre július 30-ig, a tavaszi félévre január 10-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezés módja: kizárólag elektronikusan, Modulo űrlapon. Az űrlap a kért adatok kitöltése és a mellékletek csatolását követően adható be. Amennyiben az elbíráláshoz beadott dokumentumok hiányosak, az Egyetem hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás határideje 8 nap. Hiányos dokumentáció alapján a felvételre nincs lehetőség. A jelentkezés díja 5000,-ft, melyet az űrlapon, a beadás előtt online módon kell befizetni.

Csatolandó dokumentumok (SZTE-n kívüli teljesítés esetén): hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában, tantárgyleírások.

Jelentkezők rangsorolása: az elismert kreditek száma és a hozzájuk tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag két tizedes pontosságra kerekített eredményének százszorosa adja a felvételi pontszámot. A háromfokozatú értékelés esetén a kiválóan megfelelt jeles (5) a megfelelt közepes (3), a nem felelt meg elégtelen (1) érdemjeggyel kerül beszámításra. Ezen pontszám csökkenő listája alapján határozza meg az Egyetem a felvehetők körét a rendelkezése álló kapacitás szerint. Amennyiben a kar eljárásrendje lehetővé teszi, és a jelentkező rendelkezik lezárt félévvel/félévekkel, a pontszámítás a lezárt félév/félévek súlyozott tanulmányi átlagának/átlagainak százszorosával számítódik.

Jelentkezők értesítése az eljárás eredményéről: a jelentkezési lapon megadott e-mail címen, kizárólag elektronikus formában. Az őszi félévben legkésőbb augusztus 25-ig, tavaszi félévben január 31-ig kapnak értesítést a jelentkezők.

 

Az intézményi felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által az intézményi felvételi eljárásban meghirdetett informatikai képzések a Természettudományi és Informatikai Karon, valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon érhetők el.


esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták

Balog_AnnaBalog Anna – BTK, magyar

Abban biztos voltam, hogy magyar szakra szeretnék jelentkezni, de sokáig nem tudtam, melyik egyetemre. Eredetileg úgy terveztem, hogy elmegyek az SZTE és az ELTE nyílt napjára. Végül az ELTE-jére el sem mentem, mert mire hazaértem Szegedről, már döntöttem. Annyira megtetszett a környezet, a hangulat, az emberek, hogy rögtön tudtam: nekem ott a helyem. Azóta sem bántam meg ezt a döntésemet.

Holecska_ZoltanHolecska Zoltán – BTK, történelem

Az egyetemválasztáskor több szempontot is figyelembe vettem. Az egyik legfontosabb köztük az volt, hogy erős legyen az érdeklődési területem kutatása. A másik pedig, hogy megfizethető legyen az ottani élet. Szegeden teljesült az, amit vártam: sokkal olcsóbb, mint Budapest, és a tanulmányaimat is magas színvonalon folytathatom. Ráadásul közel van az otthonomhoz, Békéscsabához is. Így egy év után úgy érzem, nem bántam meg a döntésemet, mert Szeged egy igazán élhető, diákbarát város.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *