Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020
Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020
A projekt azonosító: DAOP-4.2.1/2F-2008-0140

A projekt címe: A jövő iskolája – Iskolánk jövője
A projekt azonosítója: DAOP–5.1.2/C-09-2f-2010-0002

A projekt címe: Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja
Projekt azonosító: IPARJOG_12-1-2013-0078

A projekt címe: Szelektív kromatogén táptalaj című szabadalmi bejelentés hazai szabadalmaztathatóságának támogatása
A projekt azonosító: IPARJOG_12-1-2012-0001

A projekt címe: Kinurénsavamid származékok alkalmazása Huntington kór kezelésére című P1000343 számú magyar szabadalmi bejelentésen alapuló PCT/HU2011/000062 számú nemzetközi szabadalmi európai regionális és USA-beli nemzeti szakaszának megindítása
A projekt azonosító: IPARJOG_12-1-2012-0002

A projekt címe: Biogas termelés fehérjében gazdag alapanyagokból című találmány nemzetközi elővizsgálatának megindítása
A projekt azonosító: IPARJOG_12-1-2012-0003

A projekt címe: Komplex mikrostruktúrák készítésére szolgáló új litográfiai eljárás a spektrummódosítás lehetőségével című szabadalmi bejelentés PCT I. szakaszának támogatása
A projekt azonosítója: IPARJOG_12-1-2013-0163

A projekt címe: „A gombatermesztésben rothadási kórképet okozó Pseudomonas fajok elleni hatóanyagok, alkalmazások és az azt tartalmazó készítmények című szabdalom nemzeti/regionális szakaszainak megindítása”
A projekt azonosítója: IPARJOG_12-1-2013-0177

A projekt címe: „Az Izotóp tartalmú molekulák című P1300221 számú szabadalmi bejelentés magyar bejelentésének és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásoknak a finanszírozása”
Projekt azonosító: IPARJOG_12-1-2014-0022

A projekt címe: „AfB1 és analógjai szelektív detektálására, nanostruktúra és film előállítására alkalmas P1300545 alapszámú magyar szabadalmi bejelentés finanszírozása”
A projekt azonosító: KEOP 2.4.0/2F/09-11-2011-0006

A projekt címe: Szeged-Öthalom, volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése
A projekt azonosító: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0015

A projekt címe: Napelemes energiatermelés a Szegedi Tudományegyetemen
A projekt azonosító: KEOP-4.10.0/K/14-2014-0045

A projekt címe: KEOP-4.10.0/K/14-2014-0045
A projekt azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0075

A projekt címe: SZTE TTIK régi biológia épület energetikai korszerűsítése
A projekt azonosító: KEOP 7.2.4.0/09-2009-0014

A projekt címe: Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése
A projekt azonosító:A projekt azonosító: KEOP 7.2.4.0/09-2009-0014

A projekt címe:Szennyvíz hőenergia alapú, hőszivattyúval megvalósítandó hűtés-fűtési rendszer a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának épületében
A projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0013

A projekt címe: Természetismereti tudástárral támogatott közoktatás fejlesztés
A projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0031

A projekt címe: Szaktanárok mentorszerepben a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájában, Alapfokú Művészetoktatási Intézményében és Napközi Otthonos Óvodájában
A projekt címe: "Továbblépés a kompetenciafejlesztés és az innováció útján" Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola pedagógiai kultúrájának korszerűsítése

A projekt címe angolul: Proceed on the way of competency development and innovation Modernization of the pedagogy culture in SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
A projekt azonosító: TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0015

A projekt címe: CONTENTA : "24 óra" - A minőségi oktatás és hozzáférés támogatása a szegedi felső-, és közoktatási intézmények könyvtáraiban
A projekt azonosító: TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001

A projekt címe: Diagnosztikus mérések fejlesztése
A projekt azonosítója: TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0003

A projekt címe: „Déli barátság”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015

A projekt címe: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen.
A projekt azonosító: TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004

A porjekt címe: Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

A projekt címe: Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012

A projekt címe: Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

A projekt címe: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME"
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

A projekt címe: „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére.”
A pályázati projekt azonosító száma TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006

A projekt címe: Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetem fókuszában
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008

A projekt címe: Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez
A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030

A projekt címe: Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz
Projekt azonosító:TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008

A projekt címe: „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002

A projekt címe: Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-Alföldi Régióban
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005

A projekt címe: Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013

A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002

A projekt címe: Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban
Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011

A projekt címe: „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0001

A projekt címe: Nemzetközi fotobiológiai interdiszciplináris kutatások környezeti tényezők és genomikai faktorok interakciójának vizsgálatára, új diagnosztikus és terápiás eljárások kidolgozására
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0002

A projekt címe: Neurodegeneratív betegségek, anxietás és depresszió patomechanizmusa és terápiás lehetőségei
Projekt azonosító: TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010

A projekt címe: „Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése, hálózatosodás és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0005

A projekt címe: Innovatív, multidiszciplináris kutatói team létrehozása fehérje-konformáció megváltozásával kapcsolatos neurodegeneratív betegségek
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-081-2008-0006

A projekt címe: Nemzetközi innovatív kutatói team a környezet egészségtudatos testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszerei kialakítására
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008

A projekt címe: Szenzorhálózat alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0013

A projekt címe: Keringési, anyagcsere és gyulladásos betegségek teranosztikájának fejlesztése
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

A projekt címe: Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047

A projekt címe: „Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052

A projekt címe: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060

A projekt címe: Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073

A projekt címe: Telemedicína fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületeken.
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

A projekt címe: Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával.
Pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006

A projekt címe: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010

A projekt címe: „Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium”
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

A projekt címe: Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)
A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0024

A projekt címe: „ELITeam”- ELI Intézet létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen: interdiszciplináris kutatások megalapozása a lézerek és alkalmazásai területén ('ELITeam'- Establishment of the ELI Institute at the University of Szeged: foundation of interdisciplinary research in the field of lasers and their applications)
A projekt azonosító: TÁMOP 4.2.3-2008/1-2009-0015

A projekt címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen
A projekt azonosítója: TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0035

A projekt címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen
A projekt azonosítója: TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0002

A projekt címe: Egészségtudományi, egészségipari tudáshálózat a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére
A projekt azonosítója: TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004

A projekt címe: „Egy lépés az egészségünkért - Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja”
A projektazonosító: TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv-2009-0057

A projekt címe: A közvetlen betegellátás javítását szolgáló mobil teamek foglalkoztatása a nozokomiális infekciók leküzdése, a rehabilitációs és ápolási munka színvonalának emelése, továbbá a fogyatékkal élők ellátásának emelt szintű egészségügyi ellátásának területén
A projekt azonosító: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0665

A projekt címe: Informatikai infrastruktúra fejlesztés a SZTE közoktatási intézményeiben
A projekt azonosító: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0139

A projekt címe: Gyakorló iskolák a mindennapok IKT gyakorlatáért Szegeden
A projekt azonosító: TIOP 1.3.1-07/2-2F-2009-0004

A projekt címe: A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése
A projekt azonosító: TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007

A projekt címe: A Szegedi Egyetemi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül
A projekt azonosító: TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0008

A projekt címe: Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központban
A projekt azonosító:TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003

A projekt címe:Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrum fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban

Projekt azonosító: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0044


A projekt címe: Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban

A projekt azonosító: TIOP-2.2.7.-07/2F/2-2009-0008

A projekt címe: Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban
Projektazonosító: TIOP-2.2.8-14-2015-0002

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása