Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030

A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030

A projekt címe: Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz

A projekt címe angolul: Interdisciplinary and complex approach to the curriculum development of Science Bsc

A projekt időtartalma: 2010-01-01 - 2011-06-30

A projekt főösszege: 99.999.950,- Ft

A projekt főösszege (SZTE): 36.585.092,- Ft

Támogatási összeg: 79.999.960,- Ft

Támogatási összeg (SZTE): 29.967.373,- Ft

Önerő: 19.999.990,- Ft

Önerő (SZTE): 6.617.719,- Ft (18,09%)

A projekt menedzser: Dr. Mucsi László, Dr. Varga Zsuzsa

Elérhetőségek: +36 (62) 544-674, oktdh@sci.u-szeged.hu; +36 (62) 544-808, vzs@physx.u-szeged.hu

Konzorcium tagjai:

  • Szegedi Tudományegyetem (konzorciumvezető)
  • Debreceni Egyetem
  • Nyíregyházi Főiskola
  • Pécsi Tudományegyetem

A projekt célja:

A bolognai képzés első lépcsője, az alapképzés 2006-ban a pályázó négy intézményben a természettudományi képzési terület szakjain bevezetésre került. A kompetencia alapú oktatásra való áttérés, az IKT elterjedése, a tudásanyag gyors változása szükségessé teszi a korábbinál modernebb tananyagok fejlesztését. A pályázók vállalják, hogy döntően konzorciumi együttműködésben, szakmai szervezetek bevonásával, a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva a biológia, fizika, földrajz, kémia, környezettudomány, matematika alapszakok tárgyaihoz 48 db online hozzáférésű, önálló tanulásra alkalmas, interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagot készítenek. A konzorcium minden szakhoz egy tananyagot angol nyelven is elkészít, továbbá minden félévben meghirdet szakonként legalább egy angol nyelvű kurzust az alapszakos hallgatók számára. A pályázók áttekintik az alapszakokat, és intézményközi kredit megállapodásokkal és ekvivalencia-táblákkal segítik a képzések rugalmasabbá tételét

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA