Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0035
TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0035

A projekt címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen

A projekt címe angolul: Acknowledgement and dissemination of scientific achievements at the University of Szeged

 

szechenyi2020-esza

A projekt időtartama: 2013. január 01.-2014. december 31.


A projekt főösszege: 143 886 984 Ft

A projekt főösszeg (SZTE): 132 485 844 Ft


Támogatási összeg: 143 886 984 Ft

Támogatási összeg (SZTE):132 485 844 Ft


Önerő: -

Önerő (SZTE): -A projekt menedzser: Kecse-Nagy Sándor

Elérhetőségek: kecse-nagy.sandor@gmf.u-szeged.hu; +36-62/54-40-70Konzorcium tagjai:

- Szegedi Tudományegyetem (konzorciumvezető)

- DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörüen Működő Non-profit RészvénytársaságA projekt célja:

A Szegedi Tudományegyetemet a hazai és a nemzetközi tudományos élet jelentős szereplőjeként tartja számon a közvélemény. Elismert kutatóhelyként, színvonalas iskolaként, a világ tudományos irányzataival lépést tartó szegedi intézményként. Jelen projekttel célunk, hogy ezt az imázst megtartva, sőt erősítve egészülhessen ki a hazai és nemzetközi közönség fejében kialakult kép a társadalomért tenni akaró és tudó felsőoktatási intézmény képével.

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt feladatának tekinti a tudományos eredmények disszeminációját és a tudománynépszerűsítést. Ennek köszönhetően a pályázat során megvalósítani kívánt tevékenységek köre rendkívül széleskörű, a személyes mentorálás és képzés lehetőségétől a tömegmédiumok adta kommunikációs csatornák kihasználásáig terjed. Jelen pályázatban foglalt fejlesztések révén az SZTE tovább tudja fokozni a disszemináció terén végzett tevékenységét, ezáltal előmozdítva az egyetem, a város, a régió és az egész ország versenyképességének javítását.


A pályázat során a Szegedi Tudományegyetem kutató és szakemberbázisára építve a tudományos eredmények népszerűsítését a társadalmi és gazdasági célcsoportoknak egyaránt megvalósítjuk. Az innováció marketing tevékenységek során a szegedi egyetemről származó, az üzleti életben is hasznosult kutatási eredmények kerülnek bemutatásra. Az SZTE tudásmegosztás program során az internet, közösségi, valamint a print és elektronikus média disszeminációs erejére építve mutatjuk be az egyetem kutatási eredményeit. A tehetséggondozás rendszerének fejlesztése és az OTDK konferenciák megújítása is kiemelt célja a projektnek, melyre remek alkalmat teremt, hogy 2013-ban 4 OTDK szekcióülés is Szegeden kerül lebonyolításra. A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a tudományos életpálya, a kutatói életforma népszerűsítése melyet az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok közösségépítése, valamint a Nők a tudományban konferencia eredményein keresztül valósítunk meg. A tudománynépszerűsítő rendezvények, tanulmányi versenyek egyben a képzések (különös tekintettel az MTMI képzésekre) népszerűsítésének fejlesztését is szolgálják, melynek során a tervezett számos program közül is kiemelkedik a Szent-Györgyi Albert, az SZTE hajdani rektora Nobel-díj átadásának 75. évfordulója alkalmából útjára indítandó Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. A program keretében az SZTE és a társadalmi csoportok élő és on-line kapcsolatrendszerének fejlesztése is megvalósul.


Tovább a projekt honlapjára