Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010
TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010

szechenyi2020-eszaA pályázat azonosító száma: TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010

A projekt címe: „Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése, hálózatosodás és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre”


A projekt időtartama: 2015.06.01. – 2015.10.31

A projekt fő összege: 298 513 230 Ft

A projekt fő összege (SZTE) : 19 999 950 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

 

Konzorcium tagjai:

Károly Róbert Főiskola (a konzorcium vezetője)

Nyugat-magyarországi Egyetem

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási NKft.

Szegedi Tudományegyetem

 

SZTE szakmai vezető: dr.Rákhely Gábor

SZTE projektmenedzser: Kecse-Nagy Sándor

 

A pályázat általános célja:

A pályázó (és konzorciumi partnerei) jelenleg is meglévő kapacitásaira építve, illetve új kapacitásokat kialakítva a konstrukció részcéljai az alábbiak:

  • A felsőoktatási intézményekben működő, több tudományterületet lefedő kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre. A kutatási projektek megvalósításához kapcsolódó előkészítési és felkészülési tevékenységek elősegítése, megerősítése és a kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése.
  • A felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási potenciál és a felsőoktatás tudományos fejlesztői eredményeinek növelése a tiszta alapkutatás és a célzott alapkutatás területén jól behatárolt kutatási témák, illetve kutatási irányok mentén, hozzájárulva a nemzetközi programokban és kezdeményezésekben (pl. Horizont 2020) történő sikeres részvételhez, a hálózatosodás és kapcsolatépítés ösztönzésével. - Nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációja, új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet és új kutatásmenedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén. - A fiatal kutatók bevonása nemzetközi kutatási projektekbe.

A konstrukció keretében olyan jól behatárolt, komplex kutatási témákban, illetve kutatási irányokon valósul meg fejlesztése, amelyek egyaránt kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz.

 

Zöldenergia altéma céljai:

Az altéma alapvető célja, hogy a megújuló energiaforrások, azon belül a biomassza termelés, hasznosítás, továbbá a biogáz, bioethanol termelés hasznosítás kutatási témáit új kutatói teamek, vállalati kapcsolatok kialakításával bővítsük.

A projekt 4 fő területen tudná szolgálni ezt a célt:

  1. Nemzetközi kapcsolatok bővítése
  2. Hallgatók és doktoranduszok bevonása innovatív kutatói teamekbe
  3. Vállalati kapcsolatok előkészítésével, kialakításával további a témakörben releváns K+F+I tevékenységek előmozdítására
  4. Kutatói team keretfeltételeinek kialakítása humánerőforrás valamint kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztésével