Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047

A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047

A projekt címe: „Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok”


szechenyi2020-esza

A projekt időtartalma: 2012.11.01 - 2014.10.31.

A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: MTA Szegedi Biológiai Központ

A projekt teljes költségvetése: 492.950.000,- Ft

Támogatási összeg (SZTE): 412.805.386,- Ft

Támogatási összeg (SZBK): 80.144.614,- Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Szakmai vezető: Prof. Dr. Kónya Zoltán

Projekt menedzser: Gila Gyöngyi

Elérhetőségek: +36 (62) 544-609, gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Projekt leírása és célja

Projektünkben a világon egyedülálló módon létre kívánunk hozni egy nanoméretű struktúrákból álló „anyag- könyvtárat”, amely tartalmazza az összes 100 nm alatti mérettartományba tartozó elemet.

Kutatásunk kapcsolódik ahhoz a nemzetközi trendhez, amely kiemelt jelentőséget tulajdonít a nanotechnológia dinamikus fejlődésének partnerségben Európa vezető kutatói team-jeivel.

Jelen pályázat célja nanoméretű, új funkcionális anyagok létrehozása, illetve ezzel párhuzamosan azok detektálásának és modellezésének, valamint az élő környezetre irányuló hatásainak vizsgálata.

A kutatási projekt keretében olyan ismeretanyag jöhet létre, amely révén kifejleszthetők eljárások a jelenleg elterjedt és széles körben használt, nagy infrastruktúra-, tér- és nagy költségigényű eljárások helyettesítésére (pl.: ELISA, BIACORE technika, Flow citométerek, stb.) ezáltal mind az Európai Unióban, mind a világ többi részén vezető pozícióba kerülhetnek ezek a fejlesztések.

A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Központ a hazai nanotechnológiai kutatások egyik fellegvára, de nemzetközi viszonylatban is élenjáró kutatások folynak az egyetemen. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont konzorciális partnerként történő kiválasztását kiváló szakmai eredményeik, számos világtalálmány indokolta.


Általános célok:

  • a versenyképesség növelése;
  • a kutatási és oktatási hatékonyság növelése;
  • új munkahelyek teremtése;
  • az unikális fejlesztések, specializálódás, prioritások kiemelése.
  • Horizon 2020 kutatásokhoz való kapcsolódás
  • transznacionális kutatócsoport létrehozása
  • szakmai tanácsadó testület kiépítése a kutatási eredmények piaci kanalizálásának fokozása érdekében

 

Jelen kutatásnak számos kapcsolódási pontja van a gyógyszeripar, a biotechnológia, az orvosi műszergyártás és diagnosztika illetve környezet-technológia és anyagtudomány területével.Tovább a projekt honlapjára