Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv  --  TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010

A projekt címe: „Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium”


szechenyi2020-esza

A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem


Konzorciumi partnerek:

- Debreceni Egyetem

- Pécsi Tudományegyetem

- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet


A projekt időtartama: 2012.11.01-2014.10.31.

A projekt teljes költségvetése: 772.310.462 Ft

Támogatási összeg (SZTE): 393.274.044 Ft

Támogatási összeg (DE): 173.580.000 Ft

Támogatási összeg (PTE): 55.421.995 Ft

Támogatási összeg (NIIF Intézet): 150.034.423 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

Szakmai vezető: Prof. Dr. Dombi György

Projektmenedzser: Csiszár József

Elérhetőségek: (+36) 62/546-959, Csiszar.Jozsef@gmf.u-szeged.hu


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt leírása és céljai

 

A Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium projekt legfőbb célja, hogy a három nagy vidéki egyetem (SZTE, DE, PTE) lokális szuperszámítógépes rendszereinek összekapcsolása révén a megújult felsőoktatási kutatási infrastruktúra használhatósága és kihasználtsága a lehető legmagasabb szintre emelkedjen, a kutatás mind több területén kimagasló eredménnyel hasznosuljon, ezáltal további jelentős nemzetközi kutatási együttműködési lehetőségekhez juttatva a magyar kutatókat.


A magyarországi szuperszámítógépes infrastruktúra széleskörű, eredményes és hatékony kihasználásához további kutatásokra és fejlesztésekre van szükség. A projekt keretében elvégzendő tevékenységek az alábbi szakmai feladatokra irányulnak:

  • Az elosztott infrastruktúra komponenseinek a lehető legmagasabb szinten történő összekapcsolása, integrálása, az ehhez szükséges módszerek kutatása, általánosítása.
  • Az erőforrások leghatékonyabb kihasználása érdekében az alkalmazások különböző környezetekben való tesztelése, hangolása, a megfelelő futtatási helyszín és környezet kiválasztása, algoritmusok kódjának párhuzamosítása, optimalizálás.
  • A különböző tudományterületek szakértőinek bevonásával jól kiterjeszthető, általánosítható szuperszámítógépes megoldások kialakítása.
  • A szuperszámítástechnika és a tudományterületek hatékony összekapcsolása érdekében képzések, oktatások, speciális felhasználói támogatás megvalósítása.

 

Az infrastrukturális adottságokra és a korábban megvalósított közös projektekre építve a fent meghatározott kutatási és képzési feladatok megvalósítására négytagú konzorcium jött létre:

- egyetemi partnerek: Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem

- a szuperszámítógépes erőforrásokat és szaktudást biztosító NIIF Intézet.

 

A projekt megvalósulása során olyan szuperszámítógépes kutatásra épülő eredmények jönnek létre, melyek biztosítják a résztvevő konzorciumi partnerek számára a Horizon2020 és a Digital Agenda programokhoz való csatlakozást; továbbá a projekt eredményeként a résztvevő kutatók, ezen Európai Uniós programok kutatásaihoz való csatlakozáshoz szükséges pályázói és kutatásmenedzsment képességekre is szert tesznek. A nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás révén megalapozásra kerül a magyarországi szuperszámítógép kutatás és a projekthez kapcsolódó kutatási területek hosszú távú fenntartása.