Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv  --  TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

A projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013


A projekt címe: Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)


szechenyi2020-esza

A projekt időtartama: 2012.12.01 – 2014.11.30

A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem


Konzorciumi partnerek:

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem

2. DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt.

3. BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


A projekt teljes költségvetése: 1.594.357.613.- Ft

Támogatási összeg (SZTE): 697.062.527.- Ft

Támogatási összeg (ELTE): 350.024.280.- Ft

Támogatási összeg (DEAK Zrt.): 180.857.998.- Ft

Támogatási összeg (BME VIKING Zrt.): 366.412.808.- Ft

Támogatás intenzitás: 100%

Szakmai vezető: Jelasity Márk

Projektmenedzser: Nagy Sándor

Elérhetőségek: + 36 (62) 546-959, nagy [dot] sandor [at] rekt [dot] szte [dot] hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt leírása és célja

A Szegedi Tudományegyetem az ELTE-vel, a BME VIKING Zrt.-vel és a DEAK Zrt.-vel konzorciumban nyertese a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 projektnek. Az „Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)” az informatika és a társadalomtudományok határterületén mozgó kutatásokat foglal magába, amelyek kapcsolódnak a FuturICT európai zászlóshajó projekthez. A két éves kutatómunkában 10 alprojektben 100-nál több szakember vesz részt. A projektnek célja, hogy az élvonalbeli tudományos feladatokba fiatal kutatókat és hallgatókat bevonva, a kutatási témákban számos tudományos kurzust megtartva növelje a hazai szakemberek felkészültséget, munkaerő-piaci potenciálját. A tervezett kutatások nemzetközi jellegének megfelelően cél az is, hogy a magyar szakemberek részeseivé válhassanak a témákban dolgozó nemzetközi kutatási-oktatási hálózatoknak is, így biztosítva a szervezetek nemzetközi versenyképességét is. A projekt részeként kidolgozásra kerül a FuturICT magyarországi koordinációs és kutatóközpontjának a terve is.


Az elmúlt években hihetetlen mennyiségű információ kezdett felhalmozódni pl. a mobiltelefon hálózatok, a szociális hálózati alkalmazások, az egyre olcsóbb képrögzítés, hatalmas tőzsdei pénzügyi rendszerek és más korszerű technológiák használatával. Ezek az adatok fontos társadalmi folyamatokat reprezentálnak, ám e folyamatok feldolgozása csak részleges, és sok esetben nem is elérhető a nyilvánosság számára. Ugyanakkor számos tudományterületen használnak nagy mennyiségű adat feldolgozására olyan algoritmusokat, amelyek ezeknek a társadalmi folyamatoknak az új szempontokból, új algoritmusokkal történő elemzésére adnak lehetőséget. Az adatok jelentős része elosztottan (pl. a mobileszközökön) keletkezik, ami további kihívást jelent az elosztott feldolgozás módszereinek kidolgozása szempontjából. , ami lehetőséget ad társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértésére, vagy akár esetenként előre jelzésére. A FuturICT.hu ilyen kutatásokat fog össze a legkiválóbb hazai szakemberek bevonásával.

 

Általános célok:


(1) Nemzetközi hálózati integráció, részvétel előmozdítása

A kutató szervezetek versenyképességének legfontosabb biztosítéka a nemzetközi kutatási-oktatási hálózatokba történő beágyazottság és aktív szerepvállalás. A projekt keretében a meglévő kapcsolatrendszer új szakterületekre fókuszáló hálózati kiterjesztése történik meg.

A tudományos koordinációs központ kialakításával - további nemzetközi projektek megvalósulása által - nemzetközi kutatóhálózatok jönnek létre.

(2) Infokommunikációs területen aktív kutató szervezetek nemzetközi megjelenésének, aktivitásának összehangolása

A kutatók bekapcsolódnak a nemzetközi kutatói hálózatokba és részt vesznek olyan projektekben, amelyek a tudományos eredmények mellett hálózatos együttműködéseket generálnak, ezáltal tovább növelve a hazai versenyképességet.

(3) FuturICT, future internet és informatikai biztonság területeken alapkutatási tevékenység fejlesztése

Az információs és kommunikációs technológiák további exponenciálisan növekvő terjedésének alapfeltétele a megfelelő és folyamatosan fejlődő, tökéletesedő infrastruktúra. Az alapkutatások eredményeképpen olyan alaptechnológiák állnak rendelkezésre, amelyek önállóan nem feltétlen hasznosíthatók, de újabb előremutató kutatási tevékenység építhető rájuk.

(4) Kutatásmenedzsment és tudástranszfer tevékenységek erősítése

A felsőoktatási és kutatási közintézmények korszerű és hatékony üzemeltetéséhez elengedhetetlen a proaktív egyedi modellek és általuk generálható tartós folyamatok, szolgáltatások fejlesztése. A szolgáltatások korszerűsítése, a színvonal fejlesztése közvetlen hatással van az intézményre.


Tovább a projekt honlapjára