Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011
TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011

A projekt címe: „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában”

szechenyi2020-esza

A projekt időtartama: 2013. szeptember 1.-2015. június 30.

A támogatás összege: 319.998.659 Ft

 

A projekt célja:

A Szegedi Tudományegyetem támogatást nyert a Sport a felsőoktatásban c. pályázati konstrukció keretein belül (Pályázati azonosító: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában” címmel, melynek célja sporttudományi képzések és tananyagok fejlesztése, hazai és nemzetközi sporttudományi hálózatfejlesztés, a sporttudományi doktori program kiterjesztése, sporttudományi labor fejlesztése, sportorvosi képzés előkészítésére, valamint a sportiroda és sportolói mentorprogram fejlesztése az intézményben.

 

A projekt 22 hónapon keresztül két komponensben valósul meg, amely széles spektrumú sporttudományi, sportélettani, sportorvosi és sportszolgáltatási fejlesztést tesz lehetővé a Szegedi Tudományegyetemen. Az intézményben a sporttudományok oktatásának alapjai valamint a sportorvoslás és a sportélettan erőteljesen kapcsolódik az egészségmegőrzés, a rekreáció, az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok társadalmi jelentőségéhez - a pályázat keretében a sporttudomány és kapcsolódó szaktudományok fejlesztése nagymértékben hozzájárul a szegedi sportélet fejlődéséhez és megteremtik a sporttevékenységek társadalmi háttérfeltételeit.

 

A „Sporttudományi képzésfejlesztés” alprojektben megvalósuló tevékenységek

A testnevelés és a sport területén szerzett az egyetemen elérhető és hazai szakmai tapasztalatok, nemzetközi jó gyakorlatok és módszertanok felhasználásával sportszakmai ágazatfejlesztés valósul meg a munkaerőpiac és a társadalom igényeinek megfelelően. Az alprojekt szakmai szempontból további öt alprogramra tagozódik: (1) képzési programok fejlesztése, (2) tananyagfejlesztés alprogram, (3) nemzetközi képzési tartalmak szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és hálózatfejlesztés, (4) intézményi sportiroda koordinációja és (5) tananyagok digitalizálása alprogram.

 

Az alprojekt operatív céljai a következők:

• a piaci és társadalmi igényekre reagáló három sporttudományi szakirányú továbbképzés, és négy pedagógus továbbképzés kialakítása;

• a képzésekhez kapcsolódó tananyag elkészítése és digitalizálása;

• az oktatásfejlesztésben résztvevők számára a képzők képzése;

• hálózatfejlesztés, a nemzetközi legjobb gyakorlatok adaptálása;

• az intézményi sportiroda működésének szakmai, módszertani kidolgozása, a fejlesztések sportszakmai koordinálása, minőségbiztosítása a sporttudomány oldaláról.

 

A „Sportorvosi képzés kialakítása” keretében megvalósuló tevékenységek

Az alprojekt elsődleges célja a sportorvosi képzés, mint az általános orvostudományi képzésbe integrált tantárgyi blokk előfeltételinek a megteremtése. A sportorvosi ismeretek egyetemi tárgyként történő oktatásával a jövő orvosnemzedékének sokkal nagyobb rálátása lesz a versenysport és a szabadidősport különböző speciális vonatkozásaira ezáltal az egészséges életmódra nevelés, a rekreáció elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében hatásosabban kezelhetik betegeiket.

 

Az alprojekt operatív céljai a következők:

• a sportorvosi ismeretek oktatásának elindítása 30 fő hallgatóval;

• a sportorvosi képzés oktatására tíz fő oktató továbbképzése;

• sportorvosi tananyag fejlesztése;

• A későbbiekben megalakuló SZTE ÁOK Sportorvostani Tanszék személyi, tárgyi előfeltételeinek a megalapozása;

• A szegedi sportorvosképzés disszeminációja.

 

A „Sportélettan fejlesztés” keretében megvalósuló tevékenységek

Az alprojekt célja az intézményen belül a sportélettan tudomány bázisának fejlesztése, és egy jövőbeni sporttudományi doktori iskola megalapozása. Cél, hogy az SZTE más karain folyó sporttudományi képzések számára adekvát sportélettani tananyagok kerüljenek kidolgozása.

 

Az alprojekt operatív céljai a következők:

• három sportélettani tananyag fejlesztése, jegyzetben történő publikálása;

• a SZTE TTIK Biológus doktori iskolájában a sportélettani PhD elindítása;

• a hallgatóknak sportélettani oktatási és képzési tartalmak biztosítása, oktatása;

• a sporttudományi képzésfejlesztést megvalósító intézményekkel történő szakmai együttműködések megalapozása és kiszélesítése.

 

A „Hallgatói sportszolgáltatások fejlesztése” és az intézményi „Sportiroda létrehozása” keretében megvalósuló tevékenységek

A fejlesztés három fontos feladatkörre épül: az első a nemzetközi és hazai versenysportban érdekelt sportoló hallgató támogatása, megfelelő életpályamodell és ösztöndíj rendszer kidolgozása a mentorprogram keretében, a második az egyetem szabadidősportjának bővítése, a harmadik az integrált sportiroda, mint központi sportszolgáltató egység infrastrukturális kialakítása és működtetése.

A SZTE Sportközpont koordinációjával létrejövő integrált sportiroda célja a hallgatói sportszolgáltatások bővítése, az egyetemi sport tömegesítése, valamint a sikeres egyetemi sportolóknak a kettős életpálya modell kialakítása és működtetése. A sportiroda létrehozása lehetővé teszi, hogy a meglévő, jó sportszolgáltatási gyakorlatokra építve és azt továbbfejlesztve differenciált és komplex sportélet alakulhasson ki az egyetem keretein belül és azon kívül kihasználva a régió szakmai és társadalmi intézményeivel való szoros együttműködés lehetőségét.

Úgyszintén a sportiroda keretin belül valósul meg a komplex információs és tájékoztató webportál fejlesztése is, amely hatékony segítséget kíván nyújtani az intézmény keretén belül elérhető sportszolgáltatások kínálatáról, a soron következő sportrendezvényekről, a korábbi sportesemények és egyéni, személyi eredményekről, a létesítmény elérhető kapacitásairól, a meglévő hallgatói sportösztöndíjakról. Fontos feladata az irodának az élsportolók támogatására kialakított mentorrendszer működtetése, amely a kiemelkedő képességű sportolók tanulmányaik végzésében kíván segítséget nyújtani.

 

Az alprojekt operatív céljai a következők:

• a Sportközpont keretein belül integrált sportiroda felállítása valamint a sportiroda tárgyi és személyi feltételek megteremtése;

• négy új (hallgatói és oktatói) sportszolgáltatás bevezetése;

• négyezer fő hallgató aktív bevonása az egyetemi sportéletbe;

• tíz fő (élsportoló) hallgató bevonása a mentorálási mintaprogramba.Tovább a projekt honlapjára


Tovább a projekt intranet oldalára