Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv  --  TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004

A projekt címe: Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon

szechenyi2020-eszaA projekt időtartama: 2013. április 15.-2015. április 14.

A projekt főösszege: 1.499.515.388 Ft

A támogatás összege (Szegedi Tudományegyetem): 855.993.388 Ft

A támogatás összege (Kecskeméti Főiskola): 300.000.000 Ft

A támogatás összege (Gál Ferenc Főiskola): 132.100.800 Ft

A támogatás összege (Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.): 17.356.800 Ft

A támogatás összege (Szolnoki Főiskola): 194.064.400 Ft


Támogatási intenzitás: 100 %
A projektmenedzser: Csincsák Krisztián
Elérhetőségek: csincsak.krisztian@gmf.u-szeged.hu; 0670/3807501


Konzorcium tagjai:
- Szegedi Tudományegyetem (konzorciumvezető)
- Kecskeméti Főiskola
- Gál Ferenc Főiskola
- Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
- Szolnoki Főiskola


A projekt célja:
A Szegedi Tudományegyetem Magyarország egyik legrangosabb felsőoktatási intézménye. Képzési kínálata rendkívül széles területet fed le. Évtizedek óta tartó kiemelkedő színvonalú oktatási, kutatási tevékenységét tükrözi, hogy a shanghaji Jiao Tong Egyetem által készített világ legrangosabb egyetemeit felvonultató listán már évek óta az ötszázas „elitklub” tagja. A projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek elősegítik a pályázó irányítási- és menedzsmentrendszereinek hatékonyságát, rugalmasságát eredményező korszerűsítését valamint a modern, egységes szolgáltatások bevezetését célzó fejlesztéseket. A hallgatók számára piacképes, korszerű gyakorlati ismereteket nyújtó képzések kialakítását, a tanulmányokkal és a hallgatói léttel kapcsolatos, életminőséget befolyásoló szolgáltatások színvonalának fejlesztését valósítjuk meg, hogy ez által vonzóbbá váljanak intézményeink. A Szegedi Tudományegyetem – Kecskeméti Főiskola – Szolnoki Főiskola - Gál Ferenc Főiskola felsőoktatási együttműködési egységében olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztése valósul meg, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus megismerését, tájékoztatást nyújtanak a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekről és követelményekről, így ezen intézmények együttesen képesek lesznek a bottom up módon megfelelni a legújabb munkaerő-piaci elvárásoknak. Az SZTE és konzorciumi partnerei között évek óta fennálló formális kapcsolatának teljes körű kiteljesedésére ad lehetőséget a projekt által tervezett fejlesztési munkálatok végrehajtása. A projekt, a harmadik generációs intézmények kialakításához nyolc aspektusból kíván hozzájárulni összhangban a pályázati kiírással, olyan 21. századi szolgáltatásokat kínáló felsőoktatási együttműködések létrejöttét eredményezve, melyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is versenyképesek és aktív módon képesek hozzájárulni a régió versenyképességének növekedéséhez.


A projekt célja harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása olyan közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában melynek köszönhetően gyakorlatorientált, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő oktatás és képzésfejlesztés továbbá gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő harmadik missziós tevékenységeken keresztül konkrét felsőoktatási szolgáltató intézménycsoportok létrejötte valósul meg.


A konkrét célok három, az általános cél elérését biztosító célok mentén ragadhatóak meg:
1. olyan oktatás és képzésfejlesztés megvalósítása, mely eredményeképpen gyakorlatorientált, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat alakul ki, megteremtve a képzési portfólióban fennálló párhuzamosságok feltárásának alapjait.
2. gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő piacképes szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a régió és a helyi környezet gazdaságfejlesztéséhez és helyi vállalkozások fejlesztéséhez. Ennek az alcélnak az összefoglaló megnevezésére használjuk a harmadik misszió megnevezést, utalva arra, hogy e cél szorosan kapcsolódik az intézmények oktatás és kutatás mellett jelentkező harmadik missziós tevékenységéhez.
3. szervezetfejlesztés az összehangolt irányítási rendszer bevezetésén keresztül, mely hozzájárul a felsőoktatási együttműködések létrejöttéhez, ezáltal versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevők.
A program céljainak elérése érdekében kezdeményezett beavatkozási aktivitások kilenc alapvető csoport mentén ragadhatóak meg:


Az oktatás és képzésfejlesztés célhoz kapcsolódva az intézmények nemzetközi hallgatóvonzó képességének növelése, munkaerő-piaci visszacsatoló és döntéstámogató rendszer fejlesztése és hallgatói szolgáltatások fejlesztése.
A harmadik misszió célhoz kapcsolódva pályázati szolgáltatás fejlesztése, technológia transzfer fejlesztése, Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés Központ felállítása.


A szervezetfejlesztés célhoz kapcsolódó alcélok marketing és kommunikáció fejlesztése és minőség fejlesztése. Az összehangolt irányítási rendszer bevezetése részben a harmadik misszió, részben pedig a szervezetfejlesztés főcélhoz kapcsolódik.


Tovább a projekt honlapjára