Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0003
TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0003

A projekt címe: „Déli barátság”

A projekt címe angolul: Acknowledgement and dissemination of scientific achievements at the University of Szeged

szechenyi2020-esza


A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.02.01., a megvalósítás határideje 2015.04.01.

 

A Projekt bruttó összköltsége a Kedvezményezettek között összegszerűen az alábbiak szerint oszlik meg:


Kedvezményezett neve

Elszámolható költség összesen

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

 

5 632 854 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

11 317 454 Ft

Összesen

16 950 308 Ft

 

 

Önerő: -

Önerő (SZTE): -

 

A projekt menedzser: Újvári István

Elérhetőségek: ujvari@konzi.u-szeged.hu +36-62-544-855

 

Konzorcium tagjai:

- Szegedi Tudományegyetem

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

A projekt célja:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3. prioritási tengelye az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban a közoktatási rendszer reformjának az előmozdításával, elsősorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása révén el kívánja érni, hogy a közoktatás használható és európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönző alapkészségeket adjon át mindenki számára.

Jelen projekt kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban arra még nem volt példa, hogy olyan kezdeményezés megvalósításának támogatására pályázhassanak, amelynek egyik feltétele, hogy különböző helyzetű iskolák alakítsanak ki kapcsolatot egymással, ezáltal teremtve lehetőséget a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Ezáltal a résztvevő tanulók szociális kompetenciái fejlődnek, valamint kulcskompetenciák fejlesztésére is sor kerül. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik javulásához és iskolai eredményességükhöz. A sikeres iskolai részvétel hozzásegíti a tanulókat magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez, amely által nő a munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyük.

A program lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző helyzetű iskolák, illetve tanulók a pedagógusokkal együtt tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített projektet dolgozzanak ki és valósítsanak meg.

A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.