Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001
TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001

A projekt azonosítója: TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001

A projekt címe: Diagnosztikus mérések fejlesztése

A projekt címe angolul: Developing diagnostic assessments

A projekt időtartalma: 2012.05.01. – 2015.11.30.

A projekt főösszege (SZTE): 896.228.087,- Ft

Támogatási összeg (SZTE): 896.228.087,- Ft

Önerő (SZTE): 0,- Ft ( 0%)

Szakmai vezető: Dr. Csapó Benő


Projektmenedzser: Molnár Katalin


Elérhetőségek:

tel: +36-62-544-356;

fax: +36-62-544-354

csapo@edpsy.u-szeged.hu


Konzorcium tagjai: -


A projekt célja:

A projekt célja a közoktatás minőségének és hatékonyságának javítása az oktatás szereplői számára, teljes körben hozzáférhető értékelési rendszer megalapozása különös tekintettel az iskola kezdő szakaszára, az alapkészségek fejlesztésére és a későbbi sikeres tanulást megalapozó tudás elsajátítására. Feladata a TÁMOP-3.1.9-08/1 Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt keretében létrehozott produktumok továbbfejlesztése. A hazai és nemzetközi szakértők bevonásával folyó fejlesztés célja, hogy az oktatásban érintettek számára könnyen elérhető és szabadon használható mérőeszközök, módszertani útmutatók készüljenek, illetve a nemzetközi tapasztalatok és kapcsolatok felhasználásával megteremtődjenek az ehhez szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök). A munka leglényegesebb eleme a gyors diagnózis felállítását támogató visszacsatolást adó online rendszer kiépítése. A projekt a hosszú távú oktatásfejlesztési célok eléréséhez elsősorban a szövegértés javításával, a matematikai és természettudományos gondolkodás korai fejlesztésének segítésével, az iskolában elsajátított tudás iskolán kívüli alkalmazhatóságának javításával járul hozzá. A diagnosztikus mérési rendszer kifejlesztésén túl a pályázat keretében elvégzendő munka célja, hogy itthon is meghonosítsa a nemzetközi kutatási eredmények alkalmazását, továbbképzési programok kidolgozásával és indításával megteremtse az elkészült eszközök alkalmazásához szükséges humán erőforrást.


Tovább a projekt honlapjára


uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes_angol