Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv  --  KEOP 2.4.0/2F/09-11-2011-0006
KEOP 2.4.0/2F/09-11-2011-0006

A projekt azonosító: KEOP 2.4.0/2F/09-11-2011-0006

A projekt címe: Szeged-Öthalom, volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése

 

A projekt címe angolul:

A projekt időtartalma: 2012-09-01 - 2015-03-31

A projekt főösszege (SZTE): 608.878.386,- Ft

Támogatási összeg (SZTE): 608.878.386,- Ft

Önerő (SZTE): 0,- Ft ( 0%)

A projekt menedzser: Dr. László Sándor

Elérhetőségek: +36 (62) 541-385 laszlo.sandor@med.u-szeged.hu


Konzorcium tagjai: -


A projekt rövid összefoglalása és célja:

A kármentesítéssel érintett terület (Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya) az 5-ös számú főút mellett található Szeged Megyei Jogú Város külterületén. A szennyezés – a laktanya egykori hordós tároló területe – a laktanya ÉNY-i részén található.


A terület szennyeződésére a szovjet csapatok kivonulása után a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet környezeti kárfelmérési programja kapcsán derült fény. A talaj és a talajvíz szennyeződés vezérszennyezői: klórbenzol, 1,2-diklór-etán, 1,1,2-triklóretán és TPH. A szennyezett talaj felszíni vetülete 5 300 m², volumene 34 450 m³. A szennyezett felszín alatti víz mennyisége: 13 900 m³. A vizsgálatokat az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Felügyelőség 2011. júniusában kiadott, tényfeltárást elfogadó, valamint műszaki beavatkozást és a kármentesítési monitoringot elrendelő határozata zárta le. A felügyelőség szennyezett felszín alatti víz és földtani közeg tekintetében is a „D” kármentesítési célállapot határértéket állapított meg.


A projekt célkitűzése a szennyeződés további terjedésének meggátolása, a területen lévő szennyezett földtani közeg ártalmatlanítása és az elszennyezett talajvíz - környezeti kockázatelemzés alapján elfogadható kockázati szintig – „D” kármentesítési célállapot határértékig történő megtisztítása.


Pályázati fotódokumentáció - 2013. június – 2014. augusztus
uszt_logo_rgb kohezios_alap