Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  KEHOP-5.2.11-16-2017-00149
KEHOP-5.2.11-16-2017-00149

A projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Szegedi Tudományegyetem villamosenergia ellátásának céljából


A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetemszechenyi2020-erfa

A projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Szegedi Tudományegyetem villamosenergia ellátásának céljából

A szerződött támogatás összege: 101 721 516 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100


A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében a Szegedi Tudományegyetem épületein valósulna meg hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszer telepítése az épületek villamosenergia igényének kielégítése céljából.

A rendszer össz mérete 169,56 kW, ami az alábbi háztartási méretű kiserőművekből állna össze:

46,98 kW

37,8 kW

46,98 kW

37,8 kW

A PVGIS számítás alapján a termelt villamosenergia 165 700 kWh/év.

A Szegedi Tudományegyetem jelenleg a hálózatról vételei a villamosenergiát.

A beépíteni kívánt napelemes rendszer a Felhívás mellékletében előírt követelményeknek. A projekt tervezése során a hozamszámítás PVGIS adatbázison alapul, amit a Felhívásban előírt jogosultsággal rendelkező szakértő készített el, és a rendszer tervezése során a hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárások figyelembe lettek véve.

A beruházás eredményeként éves szinten a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján a hálózatba történő villamos energia betáplálás – vagyis éves szinten összesítve villamosenergia- értékesítés – nem valósul meg.

A támogatási igénylő a támogatást elkülönített számviteli nyilvántartás alapján aktivált beruházásként valósítaná meg. A támogatást igénylő központi költségvetési szerv, a Felhívás alapján a projekt megvalósításához önerőt nem kell biztosítania.

A projektmenedzsment tevékenységet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a támogatást igénylő munkaviszonyban álló munkavállalóval kívánja lebonyolítani, és bérköltségként kerül elszámolásra.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka 12 hónap, a támogatási kérelemben szereplő tervezett kezdési és befejezési dátumok a Támogatói Döntés időpontjához mérten a Támogatási Szerződés megkötése előtt aktualizálásra kerülnek, amennyiben ez szükséges lesz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.08.
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00149