Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

A TERRA ProjektrőlA TERRA Projektről

Towards an Effective Regional Resource Allocation – „A területfejlesztés eredményességének javításáért”

partium logo Projekt azonosító: HURO/1001/209/2.2.4.

Akronym: TERRA

A projekt címe: „Towards an Effective Regional Resource Allocation”

A projekt címe angolul: „Towards an Effective Regional Resource Allocation”

A projekt időtartama: 2012.04.01. – 2013.03.31.

A projekt főösszege: 49.126 Euro

Támogatási összeg: (SZTE-re jutó) 48.738 Euro

Önerő: (SZTE, ha van): -

A projekt menedzser: Tapasztó Ildikó Éva

Elérhetőségek: telefon: 70 605-7348

e-mail cím: ildiko.tapaszto@gmail.com

Konzorcium tagjai:

Vezető partner: Szegedi Tudományegyetem

Projekt partnerek: Partiumi Keresztény Egyetem


A projekt célja: A magyar-román határon átnyúló program területén megvalósuló Európai Uniós társfinanszírozású turisztikai és üzleti jellegű projektek – például fürdő- és ipari parki beruházások – vagy éppen települési fejlesztések, nem csupán közvetlen, de szélesebb értelemben vett környezetükre is hatással vannak.

Célunk ennek megfelelően a turisztikai, vállalkozásfejlesztési és városfejlesztési projektek fejlesztési és megvalósítási tapasztalatainak összegyűjtését követően a határon átnyúló hatással bíró ERFA által finanszírozott beruházások komplex, értékelési módszertanának kidolgozása. Ezzel párhuzamosan a TERRA eredményeivel hozzá kívánunk járulni ahhoz is, hogy a kedvezményezettek a határon átnyúló hatások erősítésével sikeresen fejleszthessék tovább projektjeiket, illetve a következő többéves Európai Uniós pénzügyi időszakban a jelenleginél is hatékonyabban használhassák fel a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat. Mindezek mellett közvetett módon a döntéshozók számára is háttértámogatást kívánunk nyújtani az Uniós források hatékonyabb allokációjához.

A projekt nem utolsósorban célozza a két egyetem közötti együttműködés megerősítését is.


A projekt céljai:

• A projekt általános céljaként a fenntarthatóság és a versenyképesség erősítését definiáltuk a határ menti térségben.

• A TERRA specifi kus célkitűzése a hatékony forrásfelhasználást támogató eszközök közös fejlesztése.


Rövid összefoglaló: Felmérés keretében sor kerül a turisztikai, gazdasági- és városfejlesztési

projektek fejlesztése során szerzett tapasztalatok összegyűjtésére.

Elkészül két – a magyar, illetve a román projektgazdák fejlesztési tapasztalatait összegző – megalapozó tanulmány. A szakmai anyagok kiemelten vizsgálják a megvalósult projektek hatékonyságát.

Kifejlesztésre kerül egy közös, a 2014–2020-as Európai Uniós időszakra fókuszáló módszertani anyag. A módszertanra alapozva tréning program kifejlesztésére, valamint két workshop lebonyolítására kerül sor.A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 hivatalos weboldala:

http://www.huro-cbc.eu/hu


huro_logo_huhuro_eu_logo_hu

huro_slogan_hu

A projekt megvalósulását az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja támogatta.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


terra_logo